При разпространение от 0,95:100 000, ПСХ е рядкост в Япония. Въпреки това все още има около 2 500 пациенти с ПСХ. Какви са разликите и приликите сред пациентите в сравнение с други региони? И каква проучвания на ПСХ се извършват в Япония?  Време е да се срещнем с проф. Танака, MD Катедра по медицина, Университет по медицина Teikyo в Токио (Япония), представител на Tokankai (японска организация на пациенти с чернодробни проблеми) и двама местни пациенти с ПСХ.
Това е отлична възможност да научите повече за възникналите въпроси в общността с ПСХ, тай като на пациентите с ПСХ по целия свят бе дадена възможност да задават въпроси открито чрез различни Facebook групи и чрез електронна поща.

Следните статии са отправна точка за интервюто:

1)      Nationwide survey for primary sclerosing cholangitis and IgG4-related sclerosing cholangitis in Japan (pdf)

2)      Clinical profiles of patients with primary sclerosing cholangitis in the elderly (pdf)

Професор Танака 

В една слънчева събота на месец май 2016 г. срещнах професор Танака в кабинета му в болница Teikyo в Токио, Япония.  Освен проф. Танака, член на Международната изследователска група за ПСХ (IPSCSG), имаше различни изследващи ПСХ в Япония, включително д-р Наказава, член IPSCSG, който се намира в Нагоя, докато ръководителят на японската група за проучване на ПСХ, проф. Тазума, е базиран в Хирошима. Други важни сродни организации са Японската асоциация на жлъчно болните (JBA) , както и групата за изследване упорити хепато заболявания в Япония, която се подкрепя от Министерството на здравеопазването, социалните грижи и труда на Япония.

При население от 110 милиона души, около 2 000 до 3 000 японски пациенти страдат от ПСХ. Това е сравнително малък брой, което може да се дължи на: 1. расово разнообразие, 2.  те могат да формират подтип на ПСХ (все още трябва да се реши), и 3. IgG4 ПСХ болни с неправилна диагноза. Проф Танака има приблизително 400 болни отПСХ в регистъра си.

Миналата година се проведе национално проучване, което беше предимно на хартиен носител. Пациентите от проучването, описани в изследването, се състоят от пациентите IgG4 и ПСХ пациенти. IgG4-свързан склерозиращ холангит (IgG4-SC, наречен също IgG4-свързан холангит (IAC)) е различна клинична единица на склерозиращ холангит, с повишени нива на IgG4, а повечето от тях са усложнени с автоимунен панкреатит (ПДИ). Един от проблемите в Япония е, че пациентите с IgG4-SC често са диагностицирани с ПСХ. Това може да обясни големия брой японци, страдащи от ПСХ. За щастие няма никакви други заболявания, с които погрешно се диагностицират пациентите.
До момента не е извършен ДНК анализ, обаче японските учени планират да събират ДНК през 2017 г. С тези ДНК от японски пациенти с ПСХ, те се надяват да се провери дали има някаква разлика в генетичния фон между Изтока и Запада. При европейските пациенти няколко гени са били определени като причина за развитието на ПСХ и те имат за цел да определят дали тези гени играят ключова роля и при японски пациенти с ПСХ.

В Япония съотношението мъже: жени сред пациентите с ПСХ е почти равно и медицинските екипи предписват същото начално лечение, както в Европа, като лечение с урзодезоксихолевата киселина (UDCA) („урзо“). Ако с това лечение не се постигне желаният резултат, пациентът започва с урзодезоксихолева киселина и безафибрат (виж долния параграф за повече подробности). Освен това в статията за научните изследвания, умора не е вписана като симптом. Проф. Танака обяснява, че умората не изглежда да е голям проблем сред пациентите му. Вероятно ние се занимаваме с различен генотип или може да има и по-културно обяснение, при което пациентите подценяват това явление и не го споменават. Друга възможност е, че японците с ПСХ чувстват умора като симптом, но те не смятат, че това е симптом на ПСХ. Много интересно само 50% от пациентите с ПСХ имат възпалителни заболявания на червата и всички са без автоимунен хепатит, като тези цифри са много различни спрямо, например, Европа, където около 70% от пациентите с ПСХ имат възпалителни заболявания на червата. От тези японски пациенти с възпалителни заболявания на червата, малцина имат болестта на Крон (CD). Дали има връзка с храна и/или други компоненти на начина на живот, на този етап все още трябва да се определи. Трябва да се отбележи, че има два пика в разпределението на ПСХ в Япония: пациенти в напреднала възраст (без възпалителни заболявания на червата) и втората група, състояща се от млади пациенти, при които цифрите за възпалителните заболявания на червата са същите, както в Европа и САЩ. Вероятно групата на по-възрастните пациенти имат повече вторичен склерозиращ холангит.

Друг изненадващ факт е сравнително бързото диагностициране с холангиокарцином (CCA) след диагностициране с ПСХ, което е една година. Това се дължи на факта, че здравеопазването в Япония предлага годишни прегледи, като част от своята програма за превенция. Това позволява относително ранно откриване на заболявания, в този случай холангиокарцином. В допълнение сравнително късното диагностициране на ПСХ може също да допринесе за това. Според проф. Tanaka са необходими биомаркери за ПСХ!

Пациентската организация Tokankai   

Втората половина на следобеда беше посветена на среща с представители от японската организация на чернодробно болните пациентиа Tokankai в техните офиси:  Г-жа Yonezawa (главен изпълнителен директор/член на борда) и г-жа Furukawa (отдел за редки чернодробни заболявания). Имаше и двама пациенти, готови да споделят своите идеи и опит, Кенджи и Казуюки.

Tokankai е създадена през 2001 г. и се намира в Токио, столицата на Япония, с прибл. 2 000 членове. Те получават средно по 15 обаждания на ден, докато са на разположение от 10:00 до 16:00 часа. Повечето въпроси се отнасят до близкото място, където пациентите могат да намерят дерматолози. Членският внос е сравнително нисък (3 000 йени на човек/година (= € 24)), те получат 30% от бюджета си от лекарства и в момента столичното правителство в Токио подкрепя останалата част от бюджета им. Обаче за съжаление се очаква последната субсидия да се промени скоро.

Имахме откровен разговор с пациентите по различни теми и проф. Танака ни преведе всичко. Един от пациентите изрази своя интерес в процеса, при който пациентите активно участват в клиничните изпитвания и споделянето на резултатите. Донорството на органи е друга тема, за която беше интересно да се чуе повече. Очевидно японските пациенти с ПСХ също се нуждаят от чернодробна трансплантация. Културната среда и малкото налични донори затрудняват събирането на органи от донори. Като цяло семейството е само отправна точка, когато е необходимо дарение на органи, което означава, че има изследване сред членовете на семейството за търсене на потенциален кандидат за жив донор за чернодробна трансплантация (LDLT).  Трансплантация от някой на животоподдържащи системи (известни също като трупни органи) рядко се случва в Япония. До преди няколко години, японските пациенти с ПСХ получаваха органи от членовете на техните семейства като LDLT. Въпреки това честотата на рецидивиращия ПСХ в 5-годишен срок е неимоверно висока (ок. 80%) и съответно тази процедура беше спряна.  Дори ако дадено японско лице даде съгласие за даряване на органи след смъртта, съгласно закона семейството има последната дума и те са склонни да отменят това решение. Дори един член на семейството да не е съгласен, даряването на органи не е възможно.

Фото май 2016: Кенджи, г-жа Курокава, Казуюки, Mrs.Yonezawa и проф Танака @ Tokankai офис

Организацията на пациентите има доста предстоящи проекти. Те гледат да предоставят онлайн проучвания, сътрудничество с изследващи и търсят начини да си сътрудничат с други пациентски организации, както на национално, така и на международно ниво. Tokankai ще разгледа също възможностите за по-добро информиране на своите членове за текущите научни и медицински изследвания, свързани с ПСХ, както и развитието като цяло. Освен това се опитват да намерят нови начини за финансово подпомагане на организацията, като правителствената подкрепа продължава да се реже на годишно ниво, поради съкращения в бюджета като цяло. Решено бе, че Tonkankai и PSC Patients Europe ще засилят сътрудничеството си и ще си помагат взаимно в бъдеще.

Интересно японско изследване: Безафибрат

Безафибрат първоначално се отбелязва като лекарство за хиперлипидемия и се използва за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания (хиперлипидемията е ненормално висока концентрация на мазнини в кръвта).
Лекарството действа като активатор на няколко рецептори в клетките на черния дроб и клетките от жлъчните пътища. Рецептор е структура на клетка, която свързва специфично вещество.

Японски изследващи са открили, че безафибратът може да подобри биохимични маркери при пациенти с първична билиарна цироза (ПБЦ) и са използвали безафибрат като втора линия на лечение за ПБЦ. Безафибрат вече е използван при някои пациенти с ПБЦ и особено тези, които са устойчиви на урзодезоксихолева киселина. Японска изследователска група демонстрира при малко ретроспективно проучване, че лечението с безафибрат намалява серумните нива на алкална фосфатаза и също така е безопасен при пациенти с ПСХ. Затова проф. Танака и колегите му имат за цел да се провери дали използването на безафибрат би могло да инхибира или забави началото на свързани с черния дроб симптоми и да подобри дългосрочния ефект при пациенти с ПСХ чрез мултицентрово, проспективно, рандомизирано и контролирано проучване. В момента подготвят Фаза 2 на проучването на безафибрат за ПСХ и търсят източник на финансиране за това клинично изпитване.

Японската изследователска група ще ни държи в течение на констатациите си през идните месеци. Първите резултати на този етап зависят главно от финансирането.

Терминологичен речник

Активатор: За да се превърне определено биологично съединение в биологично активно производно

AIH: Автоимунен хепатит

AIP: Автоимунен панкреатит

Биомаркер: Измерим показател на биологично състояние. Например рентгенов анализ е биомаркер за счупена кост, изтегляне на кръв е индикатор, ако имате инфекция и т.н.

CCA: холангиокарцином

CD:  болест на Крон

Холангит: Възпаление на жлъчните пътища

IAC: IgG4-свързан холангит

IBD: възпалително заболяване на червата

IgG4: имуноглобулин G4

IPSCSG: Международна изследователска група за ПСХ

JBA: Японската асоциация на жлъчно болните

PBC:  Първична билиарна цироза

Преобладаване:  Дял от определена популация, за който е установено, че има определено състояние

Рецептор:  структура на клетка, която свързва специфично вещество

Ретроспективно проучване: Известно също като историческо кохортно проучване – проучване, в което участват физически лица, се класифицира или като имащо някакъв изход (случаи), или без. То изглежда „назад“

Лечение от втора линия : Лечението, което се прилага, когато първоначалното лечение (известно още като лечение от първа линия) не работи, или спира.

Tokankai: японска организация на пациенти с чернодробни заболявания

————————————————————————————————————————————————————————————

Оригиналната (на английски език) версия на горната статия е проверен и одобрен от
проф. Танака, MD Катедра по медицина,
Университет по медицина Teikyo в Токио (Япония)
(август 2016 г.)

Автор:  Marleen K
Редактор: Dr. Valmae Y
Преводач:

ТУК ЩЕ ВМЪКНЕМ STD ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И Т.Н.

За допълнителни въпроси, свързани с тази статия, моля, изпратете имейл на: info@PSCPatientsEurope.org