0,95:100000 prevalenciával a PSC Japánban ritkaságnak számít. Ennek ellenére ez még mindig 2500 PSC beteget jelent. Mik a különbségek és a hasonlóságok a más régiókban élő betegekhez képest? Milyen PSC kutatás végeztek Japánban?  Itt az idő, hogy elbeszélgessünk Tanaka professzorral, a tokiói (Japán) Teikyo Orvosi Egyetemi Iskola Belgyógyászatának orvosával, a Tokankai (japán májbeteg szervezet) képviselőivel és két helyi PSC beteggel.
Kiváló lehetőség, hogy többet megtudjunk a PSC közösség kérdéseiről, mivel a PSC betegek világszerte lehetőséget kaptak, hogy előre kérdéseket tegyenek fel különböző Facebook csoportokban és e-mailben.

Az alábbi cikkek az interjú kiindulási pontjai:

1)      Nationwide survey for primary sclerosing cholangitis and IgG4-related sclerosing cholangitis in Japan (pdf)

2)     Clinical profiles of patients with primary sclerosing cholangitis in the elderly  (pdf)

Tanaka professzor  

2016. egyik napsütétes májusi szombatján találkoztam Tanaka professzorral az irodájában, a tokiói Teikyo kórházban, Japánban.  Tanaka professzor mellett, aki a Nemzetközi PSC Kutatócsoport (IPSCSG) tagja, élnek még PSC kutatók Japánban, többek között a szintén IPSCSG tagok közti, Nagoya-ban élő Dr. Nakazawa, valamint a japán PSC tanulmányi csoport vezetője, Tazuma professzor, aki pedig Hiroshima-ban él. Egyéb fontos vonatkozó szervezetek a Japán Epeúti Egyesület (Japanese Biliary Association – JBA)  és a japán egészségügyi, szociális és munkaügyi minisztérium által támogatott Japán Kezelhetetlen Hepatobiliáris Betegségek Kutatócsoportja.

A 110 milliós lakosságú Japánban becslések szerint 2000-3000 PSC beteg él. Ez viszonylag alacsony szám, aminek két oka lehet: 1. eltérő faj 2. a PSC altípusa lehet (még meghatározandó) és 3. tévesen IgG4-vel diagnosztizált PSC betegek. Tanaka professzor kb. 400 PSC beteget jegyez.

Tavaly országos, elsősorban papír alapú felmérést végeztek. A kutatásban leírt betegek IgG4 és PSC betegek voltak. Az IgG4-re vonatkozó sclerosing cholangitis (IgG4-SC, amelyet IgG4-asszociált cholangitis (IAC)) eltérő kórkép a sclerosing cholangitis-től, fokozott IgG4 szintekkel, és legtöbbjük autoimmun hasnyálmirigy-gyulladás (AIP) szövődményt mutat. Japánban az egyik probléma, hogy az IgG4-SC betegeket gyakran tévesen PSC-vel diagnosztizálják. Ez magyarázza a japán PSC betegek durva becslését. Szerencsére nincs más betegség, amellyel a betegeket tévesen diagnosztizálják.
A mai napig nincs DNS elemzés, de a japán kutatók 2017-ben terveznek DNS gyűjtést. A japán PSC betegektől nyert DNS-sel szeretnék kivizsgálni, hogy van-e különbség a keleti és nyugati genetikai háttér között. Az európai betegekben több gént azonosítottak, amelyek a PSC kifejlődéséért felelősek és szeretnék meghatározni, hogy ezek a gének kulcsfontosságú szerepet játszanak-e a japán PSC betegeknél is.

Japánban a PSC betegek férfi-nő aránya többé kevésbé egyenlő és az orvosok ugyanazt az elsővonalbeli kezelést írják elő, mint Európában, az UDCA kezelést („urzo”). Ha ezzel a kezeléssel nem éri el a kívánt célt, akkor a betegek UDCA és bezafibrát kezelést kapnak (a részletekhez lásd az alábbi bekezdést). A kutatási cikkben a fáradtság nem jelenik meg tünetként. Professzor Tanaka szerint a fáradtság nem jelent nagy problémát a betegei számára. Esetleg különböző genotípussal van dolgunk vagy kulturális magyarázata van, hogy a betegek alábecsülik ezt a jelenséget és nem említik. Másik lehetőség, hogy a japán PSC betegek érzik a fáradtságot, de nem gondolják, hogy a PSC tünete lenne.

Érdekes módon a PSC betegeknek csak 50%-ánál lépett fel IBD is és senkinél nem tapasztalható az AIH, amely nagyon különböző számokat mutat például Európában, ahol a PSC betegek 70%-a IBD-vel él. A japán IBD betegek közül páran Crohn-betegséggel élnek (CD). Hogy van-e összefüggés az élelmiszerek és/vagy az életmódbeli elemek között, szintén meghatározásra vár. Figyelemre méltó, hogy Japánban a PSC eloszlásának két csúcsa van: idősebb betegek (IBD nélkül) és egy második, fiatal betegekből álló csoport, ahol az IBD betegek száma megegyezik az európai és USA-beli számokkal. Az idősebb betegek csoportjának valószínűleg több másodlagos szklerotizáló cholangitis-e van.

Egy másik meglepő tény a PSC diagnózist követő viszonylag gyors – egy éven belüli – cholangiocarcinoma (CCA) diagnózis. Ennek oka, hogy Japán az egészségügyi ellátásban a prevenciós program részeként éves ellenőrzéseket kínál. Ez lehetővé teszi a betegségek viszonylag korai felismerését, ebben az esetben a CCA-ét. Esetleg a PSC viszonylag késői diagnózisa lehetősége is hozzájárulhat ehhez. Tanaka professzor szerint PSC biojelzőkre van szükség!

Tokankai beteg szervezet   

A délután második felét a Japán Tokankai májbeteg szervezet képviselőivel töltöttem az irodájukban:  Yonezawa asszony (vezérigazgató / testületi tag) és Furukawa asszony (ritka májbetegségek osztály). Két beteg is jelen volt, akik készek voltak megosztani az ötleteiket és tapasztalataikat, Kenji és Kazuyuki.

Tokankai 2001-ben jött létre Tokióban, Japán fővárosában, kb. 2000 taggal. Átlagosan 15 telefonhívást kezelnek naponta 10:00 és 16:00 óra között. A legtöbb kérdés arra vonatkozik, hogy hol található a legközelebbi hepatológus. A tagsági díj viszonylag alacsony (3000 p/y = 24 euró), a költségvetés 30%-át a gyógyszeripar fizeti, a többit Tokió jelenlegi kormánya állja. Ennek ellenére sajnos az utóbbi támogatás hamarosan megváltozhat.

A betegekkel különböző témákról folytattunk őszinte beszélgetést, Tanaka professzor segített a fordításban. A betegek egyike érdeklődését fejezte ki a folyamat iránt, amelyben a betegek aktívan vesznek részt klinikai vizsgálatokban és az eredmények megosztásában. A másik érdekes téma a szervadományozás volt. Természetesen a japán PSC betegeknek is szükségük van májátültetésre. A kulturális háttér és a donorok alacsony száma megnehezíti elérhető szervdonorok felkutatását. Általában a család az egyetlen hivatkozási pont, ha szervdonor kereséséről van szó, ami azt jelenti, hogy megvizsgálják, hogy a családtagok alkalmasak-e egy esetleges élő donor májátültetésre (LDLT).  Japánban ritka az életfenntartó gépen tartott donorból átültetés (más néven cadaver szervek). Néhány évvel ezelőtt a japán PSC betegek LDLT átültetést kaptak a családtagjaiktól. Az ismétlődő PSC 5 éves időkeretben viszont toronymagas volt (megközelítőleg 80%) és ezért leállították ezt az eljárást.  Akkor is, ha egy japán személy beleegyezik abba, hogy halála után szervdonorrá váljon, a törvény szerint a családnak vétó joga van és hajlamosak felülbírálni ezt a döntést. Ha akár csak egy családtag nem ért egyet, akkor a szervadományozás már nem lehetséges.

Photo május 2016: Kenji asszony Kurokawa Kazuyuki, Mrs.Yonezawa és Prof Tanaka @ Tokankai iroda

A betegszervezet jó néhány projektet tervez. Szeretnének internetes felméréseket végezni, kutatókkal együtt dolgozni és utakat találni, hogy más betegszervezetekkel együtt dolgozzanak, mind nemzeti, mint nemzetközi szinten. A Tokankai is szeretne jobb tájékoztatást nyújtani a tagjainak a jelenleg folyó PSC kutatásokról és általában az orvostudományi fejlesztésekről. Szeretnének új utakat találni a szervezetük finanszírozási támogatásához is, mivel a kormány támogatása éves szinten az általános költségvetési megszorítások miatt megszűnik. Úgy döntöttek, hogy a Tokankai és az Európai PSC Betegek erősítik az együttműködésüket és a jövőben segítik egymást.

Érdekes japán kutatás: Bezafibrate

A Bezafibrate eredetileg hiperlipidémia kezelésére valamint szív-és érrendszeri betegségek megelőzésére szolgált (a hiperlipidémia a vérben rendellenesen magas zsír koncentráció).
A gyógyszer májsejtekben és epevezeték sejtekben élénkítőként működik. A receptor egy olyan sejtszerkezet, amely egy adott anyagot megköt.

A japán kutatók azt találták, hogy a bezafibrát javíthat az elsődleges biliaris cholangitis (PBC) betegséggel élő betegek biokémiai jelzőin és a bezafibrátot a PBC második vonalbeli kezeléseként használták. A bezafibrátot néhány betegnél PSC kezelésére is használták, különösen UDCA ellenállás esetén. Egy japán kutatócsoport egy kisméretű retrospektív tanulmányban kimutatta, hogy a bezafibrát kezelés csökkenti az ALP szinteket és ezért PSC kezelésére is biztonságos. Ezért Tanaka professzor és a kollégái szeretnék megvizsgálni, hogy a bezafibrát használata gátolja vagy késlelteti-e a májjal kapcsolatos tünetek kialakulását és van-e hosszú távú pozitív hatása a PSC betegekre egy több központú, leendő, véletlenszerű és ellenőrzött vizsgálatban. Most a bezafibrát tanulmány 2. fázisát készítik elő a PSC-hez és finanszírozást keresnek a klinikai vizsgálathoz.

A japán kutatócsoport az elkövetkező hónapokban értesíteni fog az eredményeikről. Ebben a fázisban az első eredmények a finanszírozástól függnek.

Szószedet

Aktivátor             Bizonyos biológiai vegyület konvertálása egy biológiailag aktív származékba

AIH                     Autoimmun hepatitis

AIP                     Autoimmun hasnyálmirígy-gyulladás

Biojelző               A biológiai állapot mérhető jelzője pl. a röntgen a törött csont biológiai jelzője, a vérvétel egy esetleges gyulladás jelzője, stb.

CCA                    Epeútrák

CD                      Crohn-betegség

Cholangitis          Epevezeték gyulladás

IAC                      IgG4-re vonatkozó cholangitis

IBD                      Gyulladásos bél betegség

IgG4                    Immunoglobulin G4

IPSCSG              Nemzetközi PSC kutatócsoport

JBA                     Japán Epeúti Egyesület

PBC                    Elsődleges Biliaris Cholangitis

Prevalencia         A lakosság egy bizonyos állapottal élő aránya

Receptor             A receptor egy olyan sejtszerkezet, amely egy adott anyagot megköt.

Retrospektív vizsgálat                   Történelmi kohorsz tanulmányként is ismert – egy tanulmány, amelyben résztvevő egyedek vagy rendelkeznek valamilyen eredménnyel (eset) vagy nem. „Visszafelé” tekint

Második vonalbeli kezelés          Olyan kezelés, amelyet akkor kezdenek el, ha a kezdeti kezelés (vagyis az első vonalbeli kezelés) nem működik vagy leáll.

Tokankai             A japán májbetegek szervezete

————————————————————————————————————————————————————————————————

A fenti cikk eredeti (angol) változatát
Tanaka professzor Teikyo Orvosi Egyetemi Iskola Belgyógyászatának orvosa Tokióban (Japán)
(2016. augusztus) ellenőrizte és hagyta jóvá

 

Szerző:  Marleen K
Szerkesztő: Dr. Valmae Y
Fordító:

IDE A SZABVÁNYOS SZERZŐI JOGI INFORMÁCIÓT, STB. ILLESZTJÜK BE.

Ha további kérdése van a cikkel kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mailt az info@PSCPatientsEurope.org címre