Az elsődleges hegesedő epeúti gyulladás (primer szklerotizáló kolangitisz – Primary sclerosing cholangitis – PSC) szorosan kapcsolódik a gyulladásos bélbetegségekhez (inflammatory bowel disease – IBD). Miközben a PSC és az IBD közötti kapcsolat jól ismert, a kettő közötti összefüggés a mai napig ismeretlen. Mind a PSC-t, mind az IBD-t összetett genetikai betegségnek tartják, amit genetikai és környezeti kockázati tényezők kombinációja okoz. A genetika PSC-ben játszott szerepére koncentráló kutatások kimutatták, hogy az IBD-ben felfedezett genetikai kockázatok a PSC-hez is kapcsolódnak. A genetika PSC-ben játszott szerepére vonatkozó ismeretek gyarapodnak, azonban a lehetséges környezeti kockázatnövelő tényezőkről továbbra is keveset tudunk.

Az IBD területén végzett tanulmányok kimutatták, hogy a dohányzás és a korábbi vakbélműtét védőhatást gyakorol a colitis ulcerosa (végbél fekélyes gyulladása) kialakulásával szemben. Úgyszintén bizonyítást nyert az is, hogy az elsőfokú a PSC-betegek elsőfokú rokonai esetében fokozottabb a PSC és az UC betegség kialakulásának kockázata. Mindezidáig nem állnak rendelkezésre nagyobb tanulmányok, amelyek a dohányzási szokások és a korábbi vakbélműtétnek a PSC-kockázatának kialakulására gyakorolt hatásával foglalkoznak.

A jelen tanulmány kutatóinak célja az volt, hogy kimutassák a PSC kialakulásának potenciális környezeti kockázatait PSC-betegek nagyszámú csoportját vizsgálva. A vizsgált potenciális kockázati tényezők között voltak a dohányzási szokások, vakbélműtét, mint kórelőzmény, IBD és autoimmune májbetegség előfordulása a családban, valamint a földrajzi elhelyezkedés. Ezen kockázati tényezők vizsgálata érdekében a jelen vizsgálathoz felvett PSC betegek adatait összehasonlítottuk az IBD betegek, valamint az egészségesek kontrollcsoportjának adataival. A kontrollcsoportok alkalmazásával a kutatók össze tudták vetni, hogy a kockázati tényezőnek való kitettség mennyire volt jelen az egyes csoportoknál, és ezáltal meg tudták határozni a kockázati tényező és a betegség közötti kapcsolatot.

A résztvevőket az Epi PSC PBC projektből toboroztuk Hollandiában, 2008. január 1. és 2011. December 31. között, ami egy nagy létszámú népességen alapuló PSC, és primer biliáris cirrhosis betegek (PBC) csoportja. A résztvevőket felkértük, hogy vegyenek részt a tanulmányban, adják meg tájékoztatáson alapuló beleegyezésüket , és töltsenek ki egy 10 kérdésből álló kérdőívet a dohányzási szokásaikról, korábbi vakbélműtétjükről, valamint arról, hogy volt-e IBD-s, és/vagy autimmun májbetegségben szenvedő első fokú rokonuk.

Összesen 343 PSC beteg vállalta a részvételt és töltötte ki a kérdőívet. A 343-ból 164 beteg egyidejűleg colitis ulcerosa (fekélyes vastagbélgyulladás) beteg is, és 50 beteg egyidejűleg Crohn beteg is. 370 IBD-beteg és 232 HC-beteg vállalta a részvételt és töltötte ki a kérdőívet. A demográfiai adatok szerint a jelen tanulmányban résztvevő PSC-betegek reprezentatívan jelenítették meg a hollandiai PSC-betegeket.  Átlagéletkoruk 48 év volt, és a betegek 65%-a férfi volt; az IBD kontrollcsoportban 40% volt a férfiak aránya és átlagéletkoruk 43 év volt. A HC-csoportban az átlagéletkor 55 év volt és 46% volt a férfiak aránya.

A PSC-betegeket tovább osztottuk az egyidejű IBD alapján UC-s betegekre, CD-s betegekre, valamint olyan betegekre, akiknél nem volt egyidejűleg IBD. Az IBD-betegek egyikénél sem diagnosztizáltak semmilyen májbetegséget, és valamennyi rutin májteszt normál eredményt adott.

A PSC kialakulásának kockázati tényezőinek az IBD kockázati tényezőitől való megkülönböztetése érdekében a PSC-betegek adatait összevetettük az IBD-kontrollcsoport tagjainak adataival az IBD típusa szerint (UC, illetve CD): A PSC-UC-betegek adatait összehasonlítottuk az UC-kontrollcsoport adataival, a PSC-CD-betegek adatait pedig összevetettük a CD kontrollbetegek adataival. Az IBD-vel nem érintett PSC-betegek adatait külön elemeztük és összehasonlítottuk a HC-sek adataival.

A nemet, életkort, dohányzási szokásokat, vakbélműtétet (appendectomia: a féregnyúlvány sebészeti eltávolítása), IBD-t, mint családi kórelőzményt és az autoimmun májbetegséget, mint a PSC kialakulásának potenciális kockázati tényezőit elemeztük a relatív gyakoriság összevetésével (azaz, hogy milyen gyakran volt jelen a kockázati tényező a PSC-IBD csoportban az IBD-kontrollcsoporttal összevetve, és az IBD nélküli PSC-csoportban a HC-csoporttal összevetve).

A kutatók a következő megállapításokat emelték ki.

Dohányzás:

Kevesebb dohányzó volt a PSC-csoport egészében, mint a HC-csoportban. Hasonló trend volt megfigyelhető az IBD-vel nem érintett PSC betegek csoportjában a HC-csoportal összevetve.

A PSC-UC-betegek UC-kontrollcsoporttal való összevetése során megállapítást nyert, hogy az UC-betegek között sokkal gyakoribb volt a dohányzás a PSC-UC betegekhez képest. Hasonló eredmények születtek a PSC-CD-betegek és a CD-kontrollcsoport összevetése során. A dohányzás a PSC kialakulásának lényegesen alacsonyabb kockázatával járt együtt mind az UC, mind a CD betegek körében.

Ez a tanulmány a legnagyobb esettanulmány, amely kimutatta, hogy a dohányzási szokás függetlenül a PSC kialakulásának alacsonyabb kockázatával társul, és összhangban áll a korábbi tanulmányokkal. A kutatók megjegyzik, hogy tanulmányukkal párhuzamosan Eaton és mások is végeztek egy tanulmányt, amely úgyszintén arra a megállapításra jutott, hogy a dohányzás védelmet nyújtott a PSC kialakulásával szemben a PSC-IBD-betegeknél, azonban az IBD-vel nem érintett PSC-betegeknél nem. Az eredmények azt jelenthetik, hogy a dohányzás és a PSC közötti kapcsolatot egy meghatározott genotípus és egy hasonló PSC-IBD fenotípus irányítja.

A dohányzási szokásoknak a PSC, illetve IBD kialakulására (patogenezisére) gyakorolt hatásának alapját képező mechanizmus jelenleg még ismeretlen. Több, mint 4000 vegyi anyag található a dohányban, amelyek közül a nikotin a legtöbbet tanulmányozott anyag. A nikotin a központi idegrendszerben, valamint a test más részein ingerel bizonyos receptorokat, bizonyos gyulladáscsökkentő pálya érzékenységéhez vezet: a kolinergikus gyulladáscsökkentő pályán.

Miközben a dohányzásnak a PSC progressziójára gyakorolt hatását nem vizsgálták, a dohányzó PBC-betegek esetében a betegség előrehaladott állapotú volt. Ez arra utalhat, hogy miközben a dohányzás esetén alacsonyabb a PSC kialakulásának kockázata, a májfibrózis megjelenését követően felgyorsíthatja a betegség lefolyását.

Appendectomia:

Az appendectomia aonos mértékben fordult elő a PSC-, és a HC-betegek között, miközben több UC-vel érintett PSC-beteg esett át apendectomián, mint a HC-kontrollcsoport tagjai. Számos tanulmány kimutatta az appendectomia UC kialakulásával szembeni védő hatását, és a jelen tanulmány eredményei is alátámasztják ezt. Ugyanakkor nem találtak összefüggést az appendectomia és a PSC kialakulása között – ez megegyezik négy olyan tanulmány nagy metaanalízisével, amelyek nem mutattak ki összefüggést. Az appendectomia PSC-UC-betegek körében az UC-kontrollcsoporthoz viszonyítva megfigyelhető gyakoribb előfordulása arra utal, hogy az appendectomia az UC-betegek számára a PSC kialakulásának egyik kockázati tényezője lehet.

Több éven át kutatták az okát annak, hogy az appendectomia miért befolyásolja az UC kialakulásának kockázatát. Egy Anderson és társai által végzett tanulmány arra utal, hogy sokkal valószínűbb, hogy a vakbél állandó gyulladása (ami miatt eltávolításra kerül) okozza a védőhatást, majd a vakbél hiánya az appendectomiát követően.

Családi kórtörténet:

A PSC-UC betegek tíz százalékának, és az UC-kontrollcsoport 17%-ának volt IBD-beteg elsőfokú rokona, ugyanakkor a PSC-CD és a CD kontrollcsoport tagjai között nem volt különbség. Az IBD családi kórelőzménye egyik PSC-IBD alcsoport tagjai vonatkozásában sem volt független kockázati tényező a PSC tekintetében.

Az autoimmun májbetegségek sokkal gyakrabban fordultak elő a PSC-CD betegek családjában, mint a CD-kontrollcsoport tagjainak családjaiban, mindazonáltal a számok nagyon alacsonyak voltak.  A PSC-UC-betegek esetében hasonló volt az autoimmun májbetegség gyakorisága, mint az UC-családoknál.

Földrajzi megoszlás:

Egyenletes volt a PSC-betegek földrajzi elterjedése az általuk lakott térségben, ami azt jelzi, hogy a lakókörnyezet nem játszik szerepet a PSC kialakulásában.

Konklúzió:

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy egy nagyszámú lakosságra alapított PSC-kohorszban a dohányzás a PSC kialakulásának alacsonyabb kockázatával társul, függetlenül a dohányzás UC esetén fennálló védőhatásától, miközben az appendectomia nem tekinthető önálló kockázati tényezőnek a PSC kialakulására.

Szószedet:

Esettanulmány: Egy olyan tanulmány, amely összeveti egy betegségben szenvedő, illetve kimenetellel érintett személyeket a betegsében nem szenvedő, illetve a kimenetellel nem érintett személyekkel, valamint visszatekint annak meghatározása érdekében, hogy egy adott kockázati tényezőnek való kitettség milyen gyakorisággal fordul elő az egyes csoportokon belül annak meghatározása érdekében, hogy milyen összefüggés van a kockázati tényező és a betegség között.

(https://himmelfarb.gwu.edu/tutorials/studydesign101/casecontrols.html)

Kohorsz: alanyok olyan csoportja, akik átéltek egy bizonyos eseményt, vagy egy bizonyos betegsében szenvedtek egy adott időszakon keresztül

Genotípus: gene combination at one specific locus or any specified combination of loci

Loci: (pl) Locus: A genetikában a loci jelenti bizonyos géneknek egy kromoszómán belüli helyzetét, amely gyakrabban van jelen egy biztonyos betegség esetén a kontrollcsoporthoz viszonyítva

Medián: Egy sokaság középértéke, amely felett és alatt egyenlő számú érték helyezkedik el

Patogenezis: Az a biológiai mechanizmus (vagy mechanizmusok), amely egy beteg állapothoz vezet

Fenotípus: Egy bizonyos jellegzetesség kifejezése a genetikai és környezeti befolyásoló tényezők alapján

Népesség-alapú: Hagyományosan egy olyan tanulmány leírása, amely megy határozott “általános népességet” foglal magában, például PSC-betegségben szenvedő emberek csoportját.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

A cikk jelen nem hivatalos változatának szerzője Dr Valmae Ypinazar (PhD), Senior kutató, Griffith University, Southport, Queensland, Ausztrália.

Fordító:

2016. június

A fenti cikk eredeti (angol) változatát ellenőrizte és jóváhagyta Dr. E.M.G de Vries, valamint Dr. K. Boonstra.

A jelen változat a következő teljes cikken alapul:

Risk factors for primary sclerosing cholangitis

Kirsten Boonstra1*, Elisabeth M. G. de Vries1*, Nan van Geloven 2, Karel J. van Erpecum 3, Marcel Spanier 4, Alexander C. Poen 5, Carin M. van Nieuwkerk 6, Ben J. Witteman 7, Hans A. Tuynman 8, Anton H. Naber 9, Paul J. Kingma 9, Ulrich Beuers 1 and Cyriel Y. Ponsioen 1 on behalf of the Epi PSC PBC Study Group

1 Department of Gastroenterology and Hepatology, Academic Medical Center, Amsterdam, the Netherlands; 2 Clinical Research Unit, Academic Medical Center, Amsterdam, the Netherlands; 3 Department of Gastroenterology and Hepatology, University Medical Center Utrecht, Utrecht, the Netherlands; 4 Department of Gastroenterology and Hepatology, Rijnstate Hospital, Arnhem, the Netherlands; 5 Department of Gastroenterology and Hepatology, Isala Clinics, Zwolle, the Netherlands; 6 Department of Gastroenterology and Hepatology, VU Medical Center, Amsterdam, the Netherlands; 7 Department of Gastroenterology and Hepatology, Gelderse Vallei Hospital, Ede, the Netherlands; 8 Department of Gastroenterology and Hepatology, Medical Center Alkmaar, Alkmaar, the Netherlands; 9 Department of Gastroenterology and Hepatology, Tergooiziekenhuizen, Hilversum/Blaricum, the Netherlands

*These authors contributed equally to the article.

A jelen cikk szabadon felhasználható amennyiben:

1    Jelzi, hogy a PSC Patients Europe (PSCPatientsEurope.org) által készített cikk

2    Elküld egy linket/papíralapú másolatát a PSC Patients Europe részére

Minden adatot begyűjtünk a cikk terjedésével kapcsolatban, és visszajelzést adunk a szerzőnek, valamint más kutatóknak és résztvevőknek. Ez hozzá fog járulni azon törekvésünkhöz, hogy legyenek nem hivatalos verziók, amelyek széles körben hozzáférhetőek a közvélemény számára.

Amennyiben a jelen cikkel kapcsolatos kérdése, illetve észrevétele van, kérjük e-mailben jelezze a következő címen: info@pscpatientseurope.org. Élvezte a cikket? Örömmel vennénk, ha “kedvelné” a PSC Patients Europe Facebook oldalát éppúgy, mint a cikkel kapcsolatos posztot, és kérjük, gondolja át, hogy adománnyal is támogatná-e a PSC Patients Europe tevékenységét. Tájékoztatni fogjuk a szerzőt az Önök visszajelzéseiről és “kedveléseiről”.