A májszövet mikroszkópikus szerkezetének tanulmányozásával (májszövettan) fel lehet mérni a primer szklerotizáló cholangitis (PSC) kapcsán felmerülő leggyakoribb rendellenességeket. Ez pedig segíthet meghatározni a PSC súlyosságát és progresszióját. A májszövettan pontozása fokozat (grade) és stádium (stage) tekintetében történik. A fokozat (grading) a mögöttes betegség folyamatának súlyosságát képviseli, amelyet a gyulladás és a nekrózis (a májsejtek elhalása) alapján mérnek. A stádiumok (staging) a betegség progresszióját mutatják be, amelyet a májban található hegesedés (fibrózis) és cirrhosis mértéke alapján mérnek.

A PSC alacsony előfordulási aránya és krónikus betegségként történő lefolyása akadályozza az olyan tényleges klinikai végpontok értékelését, mint például a májátültetés vagy a halál. Ezért a PSC-vel kapcsolatos klinikai vizsgálatok során helyettesítő végpontokat használnak, mint például a Mayo-féle kockázati pontszám és egyéb biokémiai és klinikai markerek. Sajnos ezeket a helyettesítő végpontokat a PSC vonatkozásában még nem validálták.

Jelenleg nincs külön pontrendszer, amely a PSC betegség fokának és stádiumának pontozására szolgálna. E tanulmány célja annak megállapítása, hogy az egyéb májbetegségekre kifejlesztett pontrendszereket fel lehet-e használni a PSC fokának és/vagy stádiumának meghatározásához.  A cél pontosabban annak mérlegelése volt, hogy az egyéb pontrendszerek prognosztikai értékkel bírnak-e a PSC kimenetelének előrejelzésében. Ilyen esetben a májszövettan fontos szerepet játszhat a kezelés hatásosságának értékelésében a terápiás klinikai vizsgálatoknál, és helyettesítő végpontként is használható.

Az alkalmazott rendszerek a következők: Ishak-rendszer (eredetileg krónikus hepatitisre kifejlesztve), Ludwig-rendszer (eredetileg a primer biliaris cholangitisre (PBC) fejlesztették ki), illetve a Nakanuma által a közelmúltban javasolt rendszer, amelyet szintén a PBC-re terveztek. A Nakanuma-féle pontrendszer előnye, hogy figyelembe veszi a PSC-vel közös szövettani jellemzőket. A PSC kimenetelének mérésére három végpontot határoztak meg: 1. Transzplantáció nélküli életben maradás (a PSC okozta halál, májátültetés és cholangiocarcinoma kialakulásának kombinációja): 2 Csak májtranszplantáció: 3 Cirrhosissal összefüggő tünetek kialakulása.

A hollandiai „Epi PSC PBC projekt” kohortból hatvannégy hollandiai PSC beteg vett részt a vizsgálatban (10 beteget kis epeúti PSC-vel diagnosztizáltak). Minden betegnél májbiopsziát végeztek a PSC diagnosztizálásához. 40 férfi és 24 női beteg volt, 43 betegnél gyulladásos bélbetegséget is diagnosztizáltak, főként colitis ulcerosát. Tizenegy beteg ért el végpontot a vizsgálat során; hármat cholangiocarcinomával diagnosztizáltak (két beteg elhunyt), és nyolc betegnél került sor májátültetésre.

E vizsgálattal a kutatók igazolták, hogy a három stádiumból álló rendszer mind az 1. végpontot (transzplantáció-mentes túlélés), mind pedig a 2. végpontot (májátültetés) előre tudja jelezni. Úgy tűnt, hogy a Nakanuma-féle stádiumos rendszernek van a legerősebb prediktív értéke. Ennek az lehet a magyarázata, hogy e rendszer a PSC sajátos jellemzőit is magában foglalja. Mindhárom stádiumos rendszer azt tartalmazta, hogy a fibrózis mértéke fontos paraméter a betegség valószínű lefolyásának előrejelzéséhez.

Annak értékeléséhez, hogy a máj biokémiája tükrözheti-e a májbiopsziával mért májkárosodást, a kutatók feltáró elemzéseket végeztek, hogy meghatározzák a máj biokémiája és a szövettani fokozat és stádium közötti korrelációkat. Nem találtak erős korrelációt. A kutatók szerint ez arra utal, hogy a máj biokémiája nem tükrözi megfelelően a szövettani károsodás mértékét. Queen et al. nemrégiben készült tanulmányát idézik,  amelyben szintén bizonyítást nyert, hogy a PSC-s betegek a máj normál biokémiája mellett rendelkezhetnek súlyosan előrehaladott májbetegséggel.

Számos tanulmány – ezt a mostanit is beleértve – jelezte, hogy a szövettani fokozat/stádium progresszióját, sőt még a javulását is fel lehet mérni májbiopsziával. Ez a tanulmány azt igazolja, hogy a májszövettani pontrendszer a betegség kimenetelének meghatározásában prognosztikai értékkel bír. A májszövettan ezért hasznos markernek tekinthető a PSC betegség progressziójának felmérésében.

Bár a kutatók megjegyzik és kifejtik a vizsgálat korlátozottságát, azt állítják, hogy a Nakanuma, Ishak és Ludwig stádium-felosztás alkalmazása a PSC esetében kivitelezhető, egyszersmind klinikailag releváns.  A szövettan a PSC klinikai vizsgálatai során hasznos helyettesítő végpontot jelenthet, de a nagyobb méretű, többközpontú kohortban végzett további kutatások validálhatják e jelenlegi eredményeket.

Glosszárium

Máj biokémia:  olyan vérvizsgálatok, amelyek kimutatják az epepangást és a máj sejtjeinek károsodását

Korreláció: statisztikai fogalom, amely jelzi, hogy két vagy több változó mekkora mértékben ingadozik együtt

Hatásosság: a tervezett vagy kívánt eredmény elérésének képessége

Fibrózis: a kötőszövet megvastagodása és hegesedése (stádium)

Fokozat alapján történő besorolás (grading): a mögöttes betegség folyamata súlyosságának szövettani mérését szolgálja, a nekroinflammációs aktivitás mértéke alapján (kategorikus skálán mérve)

Szövettan:  a biológiai sejtek és szövetek részletes tudományos vizsgálata, amely mikroszkóppal történik, hogy megvizsgálják az úgynevezett „szövettani technikákkal” gondosan előkészített szövetek példányait

Kórszövettan: a szöveteknek a betegség megnyilvánulásainak tanulmányozását szolgáló mikroszkópos vizsgálata

Nekroinflammációs aktivitás: a nekrózis és a gyulladás mértékét tükrözi

Nekrózis: sejtpusztulás

Prognosztikai: valamely betegség valószínű lefolyásának előrejelzésével kapcsolatos vagy azt szolgáló

Staging (stádiumokra bontás): a betegség progressziójának szövettani mérése, amelyet a májban található hegesedés (fibrózis) és cirrhosis mértéke alapján mérnek.

Validálás:  olyan folyamat, amelynek során megbízhatóság szempontjából értékelik egy adatgyűjtési rendszer vagy eszköz (pl. staging, kérdőívek stb.) pontosságát vagy megalapozottságát

——————————————————————————————————————————————————————————————————

E laikusoknak szánt cikk szerzője Dr. Elisabeth M.G. de Vries (AMC Amszterdam, Hollandia)

Szerkesztő: Valmae Y

Fordító: Bugár-Buday Orsolya

2016. február

E változat alapjául a következő teljes cikk szolgált:

Applicability and prognostic value of histologic scoring systems in primary sclerosing cholangitis

J Hepatol. 2015 Nov;63(5):1212-9. doi: 10.1016/j.jhep.2015.06.008. Epub 2015 Jun 18.

Elisabeth M.G. de Vries1, Joanne Verheij2, Stefan G. Hubscher3, Mariska M.G. Leeflang4, Kirsten Boonstra1, Ulrich Beuers1, Cyriel Y. Ponsioen1,

1 Department of Gastroenterology and Hepatology, Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands; 2 Department of Pathology,

Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands; 3 School of Cancer Sciences, University of Birmingham and Department of Cellular

Pathology, Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, United Kingdom; 4 Department of Clinical Epidemiology, Biostatistics and Bioinformatics,

Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands

Ez a cikk mentesül a szerzői jogoktól, ha:

1   megemlítik, hogy „A PSC Patients Europe (PSCPatientsEurope.org) cikke”

2   Elküldik a linket/nyomtatott példányt a PSC Patients Europe-nak a info@PSCPatientsEurope.org emailcímre.

A cikk terjedésével kapcsolatos adatokat összegyűjtjük, és ezt a visszajelzést eljuttatjuk a szerzőnek, valamint egyéb kutatóknak és érdekelt feleknek. Ez hozzájárul ahhoz a törekvésünkhöz, hogy a laikusoknak szánt verziók a nyilvánosság számára is elérhetőek legyenek.

Ha e cikkel kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van írjon az info@pscpatientseurope.org emailcímre. Tetszett ez a cikk? Megköszönjük, ha lájkolja a PSC Patients Europe Facebook-oldalát, valamint a cikket tartalmazó bejegyzést. A PSC Patients Europe adományokat is szívesen fogad. A szerzőt tájékoztatjuk a visszajelzésekről és lájkokról.