Pirminis sklerozuojantis cholangitas (PSC) Japonijoje retas – jo paplitimo santykis siekia 0,95:100 000, tačiau tai reiškia, kad maždaug 2 500 pacientų serga šia liga. Kuo pacientai japonai skiriasi nuo kitų regionų pacientų ir kuo jie panašūs? Kaip PSC buvo tiriamas Japonijoje?  Laikas susipažinti su prof. Tanaka, gydytoju, dirbančiu Teikyo universiteto Tokijuje (Japonija) medicinos mokyklos medicinos fakultete, „Tokankai“ (Japonijos kepenų pacientų organizacijos) atstovais ir dviem vietos pacientais, sergančiais PSC.

Tai puiki proga sužinoti, kokių klausimų kyla PSC bendruomenei, nes PSC pacientams visame pasaulyje suteikta proga užduoti klausimus įvairiose „Facebook“ grupėse ir e. paštu.

Interviu pradėjome nuo šių straipsnių:

1)      Nacionalinis pirminio sklerozuojančio cholangito ir su IgG4 susijusio sklerozuojančio cholangito tyrimas Japonijoje (pdf anglų k.)

2)      Senyvų sklerozuojančiu cholangitu sergančių pacientų klinikiniai profiliai (pdf anglų k.)

Profesorius Tanaka

Saulėtą 2016 m. gegužės savaitgalį susitikau su profesoriumi Tanaka jo biure „Teikyo“ ligoninėje Tokijuje, Japonijoje.  Be Tarptautinės PSC studijų grupės (angl. IPSCSG) nario prof. Tanaka Japonijoje esama ir kitų PSC mokslinių tyrėjų, įskaitant IPSCSG narę Dr. Nakazawa iš Nagoya, ir Japonijos PSC studijų grupės vadovą prof. Tazuma iš Hirošimos. Kitos svarbios susijusios organizacijos – Japonijos tulžies asociacija (angl. JBA) ir Japonijos sunkiai gydomų kepenų ir tulžies ligų studijų grupė, remiama Japonijos sveikatos, gerovės ir darbo ministerijos.

Japonijoje gyvena 110 milijonų žmonių, tad pagal apskaičiavimus čia turėtų būti maždaug 2 000–3 000 PSC sergančių pacientų. Tai gana mažas skaičius, galbūt susijęs su (1.) etniniais skirtumais, (2.) tam tikro PSC potipio egzistavimu (tai dar reikia nustatyti) ir (3.) PSC sergančiais asmenims su neteisingai diagnozuotu IgG4. Prof. Tanaka

sąraše – maždaug 400 PSC sergančių žmonių.

Pernai jie atliko nacionalinį tyrimą, kuris dokumentuotas daugiausia popieriuje. Tyrime dalyvavę pacientai atitinka ir IgG4, ir PSC pacientų duomenis. Su IgG4 susijęs sklerozuojantis cholangitas (IgG4-SC, angliškai dar vadinamas „IgG4-associated cholangitis“ (IAC)) – tai kitokio klinikinio pobūdžio sklerozuojantis cholangitas, kuriam būdingas IgG4 koncentracijos padidėjimas, o daugumai juo sergančių pacientų liga komplikuojasi į autoimuninį pankreatitą (AIP). Viena iš Japonijos problemų – sergantiesiems IgG4-SC dažnai neteisingai nustatomas PSC. Tai paaiškina, kodėl sergančiųjų PSC įvertis Japonijoje toks apytikslis. Laimei, kitų ligų, dėl kurių pacientams gali būti nustatyta neteisinga diagnozė, nėra.

Iki šiol DNR analizės atliekama nebuvo, tačiau Japonų mokslininkai ketina pradėti rinkti DNR duomenis 2017 m. Turėdami Japonijos pacientų DNR duomenis jie tikisi nustatyti, ar tarp Rytų ir Vakarų pacientų yra genetinių skirtumų. Europos pacientams nustatyti keli genai, atsakingi už PSC vystymąsi, todėl mokslininkai siekia ištirti, ar šie genai taip pat svarbūs Japonijos pacientams, sergantiems PSC.

Japonijoje vyrų ir moterų sergamumas PSC maždaug vienodas, o gydytojai sergantiesiems skiria tą patį pirmojo pasirinkimo vaistą, kaip ir Europoje – UDCA (ursorūgštį). Negavus pageidaujamo gydymo rezultato pacientui skiriamas gydymas UDCA ir bezafibratu (išsamią informaciją žr. tolesniame skyriuje).

 Be to, moksliniame straipsnyje nuovargis kaip simptomas nenurodytas. Prof. Tanaka aiškina, kad nuovargio jo pacientai dažniausiai nelaiko didele problema. Galbūt tai susiję su genofondo skirtumais, tačiau tai gali būti ir dėl kultūrinių skirtumų – Japonijos pacientai nepakankamai įvertina šį reiškinį ir jo tiesiog nepamini. Dar gali būti, kad Japonijos pacientai, sergantys PSC, nuovargį jaučia, tačiau nelaiko jo PSC simptomu.

Taip pat įdomu, kad tik 50 % PSC sergančių pacientų išsivystė UŽL ir nė vienam – AIH, o tai reikšmingas skirtumas, nes, pvz., Europoje UŽL serga maždaug 70 % PSC sergančių pacientų. Tik keli iš UŽL sergančių pacientų Japonijoje serga Krono liga (KL). Šiame etape dar nenustatyta, ar tai gali būti susiję su mityba ir (arba) kitais gyvensenos komponentais. Svarbu pažymėti, kad PSC atvejai Japonijoje turi tam tikrą pasiskirstymo tendenciją: senyvi pacientai (UŽL atvejų nėra) ir jauni pacientai, kuriems UŽL atvejų skaičius toks pats kaip Europoje ir JAV. Galbūt senyvų pacientų grupėje buvo daugiau antrinio sklerozuojančio cholangito atvejų.

Dar vienas stebinantis pastebėjimas – po PSC diagnozės gan greitai buvo diagnozuojama cholangiokarcinoma (CKA) – per metus. Tai susiję su faktu, kad Japonijos sveikatos priežiūros sistemoje numatytos kasmetinės profilaktinės patikros, todėl ligos, šiuo atveju CKA, nustatomos gan anksti. Kita priežastis gali būti gan vėlyva PSC diagnozė. Anot prof. Tanaka, PSC nustatyti reikia biologinių žymenų!

Pacientų organizacija „Tokankai“

Antroji popietės dalis buvo skirta susitikimui su Japanijos kepenų pacientų organizacijos „Tokankai“ atstovėmis jų biure: ponia Yonezawa (direktore, tarybos nare) ir ponia Furukawa (iš retųjų kepenų ligų skyriaus). Taip pat dalyvavo du pacientai, sutikę pasidalinti savo mintimis ir patirtimi – Kenji ir Kazuyuki.

„Tokankai“ buvo įkurta 2001 m. Japonijos sostinėje Tokijuje, ji vienija maždaug 2 000 narių. Organizacija dirba nuo 10.00 iki 16.00 val., per šį laiką jie susilaukia maždaug 15 skambučių kasdien. Dažniausiai prašoma nurodyti artimiausią hepatologą. Nario mokestis gana žemas (3000 jenų, kas sudaro 24 €). 30 % biudžeto organizacija gauna iš farmacijos pramonės, o likusias lėšas šiuo metu moka Tokijo savivaldybė. Deja, pastarasis rėmėjas artimiausiu laiku pasikeis.

Nuoširdžiai pasikalbėjome su pacientais įvairiomis temomis, o prof. Tanaka vertėjavo. Vienas iš pacientų pasakė, kad jį domintų procesas, kuriame pacientai aktyviai dalyvautų klinikiniuose tyrimuose ir dalytųsi rezultatais. Kita tema, apie kurią norėta sužinoti, buvo organų donorystė. Akivaizdu, kad ir Japonijos PSC sergantiems pacientams reikia kepenų transplantų. Šią problemą aštrina mentalitetas ir donorų trūkumas. Iš esmės, jeigu reikia organo donoro, vienintelė galimybė yra šeimos nariai, t. y. potencialaus gyvo donoro kepenų transplanto (GDKT) ieškoma tiriant šeimos narius.  Praktika gauti transplantą iš asmens, kurio gyvybė palaikoma (vadinamąjį, mirusiojo organą), Japonijoje taikoma retai. Dar prieš kelerius metus PSC sergantys Japonijos pacientai organų transplantus gaudavo tik iš šeimos narių kaip GDKT, tačiau PSC atsikartojimo per 5 metus dažnis buvo toks didelis (apie 80 %), kad ši praktika sustabdyta.  Japonijoje, net jeigu asmuo sutiko paaukoti organus po mirties, pagal įstatymą galutinį žodį taria šeima, o jie dažniausiai nusprendžia priešingai. Nesutikus bent vienam šeimos nariui paaukoti organų nebegalima.

Nuotrauka 2016 gegužės Kenji, ponia Kurokawa, Kazuyuki, Mrs.Yonezawa ir prof Tanaka @ Tokankai biuro

Pacientų organizacija ruošiasi pradėti vykdyti kelis projektus. Jie ketina teikti apklausas internete, bendradarbiauti su mokslininkais ir ieškoti galimybių bendradarbiauti su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis pacientų organizacijomis. „Tokankai“ taip pat ieško galimybių geriau informuoti savo narius apie vykdomus su PSC susijusius mokslinius tyrimus ir medicininius tyrimus bei naujoves apskritai. Taip pat mėginama rasti naujų finansavimo šaltinių organizacijai paremti, nes valstybinė parama metų pabaigoje baigsis dėl bendrųjų taupymo priemonių. Nuspręsta, kad „Tokankai“ ir Europos PSC sergančių pacientų organizacija ateityje stiprins bendradarbiavimą ir rems viena kitą.

Įdomus Japonijos mokslininkų tyrimas Bezafibratas

Bezafibratas iš pradžių buvo naudojamas kaip vaistas nuo hiperlipidemijos, skiriamas širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai (hiperlipidemija (arba hiperlipemija) – tai padidėjusi riebalų koncentracija kraujyje).
Vaistas veikia suaktyvindamas tam tikrus kepenų ląstelių ir tulžies latakų ląstelių receptorius. Receptorius – tai ląstelės darinys, prie kurio spynos ir rakto principu rišasi jam savita medžiaga.

Japonijos mokslininkai atrado, kad bezafibratas gali pagerinti biologinių žymenų rodmenis pacientams, sergantiems pirminiu bilijiniu cholangitu (PBC) ir skyrė bezafibratą kaip antrojo pasirinkimo vaistą sergant PBC. Bezafibrato taip pat vartojo kai kurie pacientai, sergantys PSC, ypač pacientai, atsparūs gydymui UDCA. Japonų mokslininkai, atlikę nedidelį retrospektyvųjį tyrimą, nustatė, kad bezafibratas sumažina ALP koncentraciją serume ir jį saugu vartoti pacientams, sergantiems PSC, todėl prof. Tanaka ir jo bendradarbiai daugiacentriu perspektyviuoju atsitiktinių imčių kontroliuojamu tyrimu ketina ištirti, ar bezafibratas gali sustabdyti arba uždelsti su kepenimis susijusių simptomų pasireiškimą ir pagerinti ilgalaikį poveikį PSC sergantiems pacientams. Dabar jie ruošiasi bezafibrato, skiriamo sergant PSC, 2-osios fazės tyrimui ir ieško šio klinikinio tyrimo rėmėjų.

Japonijos mokslininkų grupė po kelių mėnesių informuos mus apie savo radinius. Pirmieji rezultatai šiame etape iš esmės priklauso nuo rėmėjų.

Žodynas

Aktyviklis            medžiaga, verčianti tam tikrą biologinį junginį į biologiškai veiklų darinį

AIH                     autoimuninis hepatitas

AIP                     autoimuninis pankreatitas

Biologinis žymuo  išmatuojamas biologinės būklės indikatorius; pvz., rentgenograma yra lūžusio kaulo biologinis žymuo, pagal kraujo mėginį galima nustatyti, ar turite infekciją ir pan.

CKA                    cholangiokarcinoma

KL                       Krono liga

Cholangitas          tulžies latakų uždegimas

IAC                     su IgG4-susijęs cholangitas

UŽL                     uždegiminė žarnų liga

IgG4                   imunoglobulinas G4

IPSCSG              angl. International PSC Study Group, tarptautinė PSC tyrimų grupė

JBA                     angl. Japanese Biliary Association, Japonijos tulžies asociacija

PBC                    pirminis bilijinis (susijęs su tulžies kanalais) cholangitas

Paplitimas           žmonių, turinčių tam tikrą savybę, proporcinė dalis

Receptorius         ląstelės darinys, prie kurio rišasi jam savita medžiaga (spynos ir rakto principu)

Retrospektyvusis tyrimas            tyrimas, kurio dalyviai klasifikuojami pagal tai, ar jie turi tam tikrą baigtį (atvejį), ar ne; dar vadinamas istoriniu kohortų tyrimu. Tai tyrimas, nagrinėjantis praeities situaciją.

Antrojo pasirinkimo gydymas                   gydymas, skiriamas nesuveikus arba nustojus veikti pradiniam gydymui (pirmojo pasirinkimo gydymui).

Tokankai              Japonijos kepenų ligų pacientų organizacija

—————————————————————————————————————————————————————————–

Šio straipsnio originalą (anglišką versiją) patikrino ir patvirtino
Prof.Tanaka, Medicinos fakulteto vadovas,
Teikyo universiteto medicinos mokykla Tokijuje (Japonija)
(2016 m. rugpjūčio mėn.)

Autorė:  Marleen K
Redaktorius: Valmae Y
Vertėja:
Loreta Alechnavičiūtė Hoffmann

HERE WE WILL INSERT STD INFO ON COPYRIGHT ETC..

Iškilus daugiau klausimų dėl šio straipsnio kreipkitės e.paštu info@PSCPatientsEurope.org