Glede na razširjenost 0,95:100.000 je PSC na Japonskem redka bolezen. Gre pa še vedno za približno 2,500 bolnikov s PSC. Kakšne so razlike in podobnosti med bolniki v primerjavi z drugimi področji? In kaj se dogaja na Japonskem pri raziskavah PSC? Čas je za srečanje s prof. Tanako, MD oddelek za medicino, Univerzitetna klinika Teikio v Tokiu (Japonska), s predstavniki Tokankai (japonska organizacija bolnikov na jetrih) in z dvema lokalnima bolnikoma za PSC.

To je odlična priložnost, da se zve več o vprašanjih, ki jih ima skupnost PSC, saj so bolniki po vsem svetu imeli možnost, vnaprej preko različnih skupin na Facebooku in prek e-pošte postaviti vprašanja.

Naslednji članki so bili izhodišče za intervju:

1)      Nationwide survey for primary sclerosing cholangitis and IgG4-related sclerosing cholangitis in Japan (pdf – pregled primarnega sklerozantnega holangitisa in z IgG4 povezanega sklerozantenega holangitisa na Japonskem)

2)      Clinical profiles of patients with primary sclerosing cholangitis in the elderly (pdf – Klinični profili bolnikih s primarnim sklerozantnim holangitisom pri starejših)

Profesor Tanaka

Na sončno soboto v maju 2016 smo obiskali profesorja Tanaka v njegovi pisarni v bolnišnici Teikio v Tokiu, Japonska. Poleg člana IPSCSG prof. Tanake je na Japonskem več raziskovalcev PSC, med drugim član IPSCSG dr. Nakazava, s sedežem v Nagoji, prof. Tazuma, vodja japonske skupine za študij PSC študijske skupine, pa ima sedež v Hirošimi. Druge pomembne sorodne organizacije so japonsko združenje za žolč (JBA) in združenje za študij neozdravljivih hepatobiliarnih bolezni Japonske, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje, socialo in delo na Japonskem.

Glede na prebivalstvo 110 milijonov je na Japonskem po oceni 2.000 do 3.000 PSC bolnikov. To je relativno majhno število, ki je lahko posledica 1. rasne raznovrstnosti, 2. možnosti, da gre za podvrsto PSC (še ni jasno), in 3. kot IgG4 napačno diagnosticiranih primerov PSC. Prof. Tanaka ima približno 400 bolnikov za PSC v svojem seznamu.


Lani so izvedli raziskavo po celi državi, ki je bila predvsem v papirni obliki. Anketirani bolniki, o katerih je govora v raziskavi, so IgG4 in PSC bolniki. Z IgG4 povezan sklerozantni holangitis (IgG4-SC, tudi z IgG4 asociiran holangitis – IAC) je posebna klinična vrsta sklerozantnega holangitisa, s povišano ravnijo IgG4, pri večini prihaja do zapletov v obliki avtoimunskega vnetja trebušne slinavke (AIP). Ena od težav na Japonskem je, da se pri bolnikih z IgG4-SC pogosto napačno diagnosticira PSC. To je tudi razlog za široko oceno pri primerih PSC na Japonskem. Na srečo ni drugih bolezni, ki bi pri teh bolnikih lahko bile napačno diagnosticirane.

Analize DNK doslej niso delali, japonski raziskovalci pa nameravajo v letu 2017 začeti z zbiranjem DNK. S pomočjo DNK japonskih PSC bolnikov upajo, da bodo lahko ugotovili, ali med vzhodom in zahodom obstajajo razlike v genetskem ozadju. Pri evropskih bolnikih so identificirali več genov, ki so odgovorni za razvoj PSC; njihov cilj je ugotoviti, ali ti geni igrajo ključno vlogo tudi pri japonskih PSC bolnikih.

Na Japonskem sta obolevnost moških in žensk za PSC bolj ali manj enaki; medicinske ekipe predpisujejo isto začetno zdravljenje kot v Evropi, to je UDCA (“Urso”). Če to zdravljenje ne doseže želenega izida, bolnik začne z UDCA in bezafibratom (glej točko spodaj za podrobnosti).

Znanstveni članek tudi ne navaja utrujenosti kot simptoma. Prof. Tanaka pojasni, da med njegovimi bolniki utrujenost zgleda ni velik problem. Morebiti imamo opravka z drugačnim genotipom, ali pa gre za kulturno ozadje – bolniki lahko da podcenjujejo ta pojav in ga ne omenjajo. Druga možnost je, da bolniki na Japonskem sicer čutijo utrujenost kot simptom, vendar je nimajo za znak PSC.

Zanimivo je, da ima samo 50 % PSC bolnikov IBD in da so vsi brez AIH, kar se zelo razlikuje od na primer Evrope, kjer ima približno 70 % PSC bolnikov IBD. Med japonskimi pacienti z IBD jih nekaj ima Crohnovo bolezen (CD). Ali gre za odvisnost od prehrane in / ali drugih sestavnih delov življenjskega sloga, v tej fazi še ni razjasnjeno. Presenetljivo je, da ima porazdelitev PSC na Japonskem dva vrhova: starejše bolnike (brez IBD) in skupino, sestavljeno iz mladih pacientov, kjer so podatki za IBD enaki kot v Evropi in ZDA. Lahko da je pri skupini starejših bolnikov več drugotnega sklerozantnega holangitisa.

Druga presenetljivo dejstvo je bila relativno hitra diagnoza holangiokarcinoma (CCA) po diagnozi PSC, to je po enem letu. To je posledica dejstva, da zdravstvena oskrba na Japonskem v okviru zaščitnih programov nudi letne kontrole. To omogoča relativno zgodnje odkrivanje bolezni, v tem primeru CCA. Druga možnost bi bila, da k temu prispeva relativno pozna diagnoza PSC. Po mnenju prof. Tanaka potrebujemo biomarkerje za PSC!

Organizacija bolnikov Tokankai

Druga polovica popoldneva je bil namenjena srečanju s predstavnicama Japanonske organizacije jetrnih bolnikov Tokankai v njunih uradih: Ga. Jonezava (CEO / članica odbora) in ga. Furukava (oddelek za redke bolezni jeter). Prisotna sta bila tudi dva bolnika, Kendži in Kazujuki, pripravljena posredovati svoje misli in izkušnje.

Tokankai je bila ustanovljena leta 2001, s sedežem v Tokiu, glavnem mestu Japonske, s pribl. 2.000 članov. Med uradnimi urami med 10:00 do 16:00 imajo v povprečju 15 telefonskih klicev na dan. Večinoma želijo pacienti zvedeti, kje v njihovi bližini je kak hepatolog. Članarina je relativno nizka (3000 Y na leto, to je € 24), 30 % svojega proračuna dobijo od farmacevtske industrije in za zdajvlada okraja Tokio pokriva preostanek njihovega proračuna. Vendar naj bi se na žalost slednja podpora kmalu zmanjšala.

Z bolnikoma smo imeli odkrit pogovor o različnih temah in prof. Tanaka nam je služil kot prevajalec. Eden od bolnikov je izrazil zanimanje za proces, v katerem bolniki aktivno sodelujejo v kliničnih preskusih in izmenjavi rezultatov. Darovanje organov je bila še ena tema, o kateri bi bilo zanimivo slišati več. Očitno je, da PSC bolniki na Japonskem prav tako potrebujejo presaditev jeter. Kulturno ozadje in redkost donatorjev otežujeta žetev donatorjev. Na splošno velja, da je družina edina referenčna točka, kadar je daritev organa potrebna, to pomeni, da se testirajo družinski člani kot možni kandidati za presaditev jeter pri živem darovalcu (LDLT – living donor liver transplant). Do presaditve od nekoga na življenjski podpori (znano tudi kot organi trupla) na Japonskem pride le redko. Do pred nekaj leti, so japonski PSC bolniki dobivali organe od svojih družinskih članov kot LDLT. Vendar pa je bil nivo ponovitve PSC po petih letih ogromen (pribl. 80 %), tako da so s tem prenehali. Tudi če japonska oseba strinja z darovanjem organov po smrti, ima po zakonu zadnjo besedo družina, ki to odločitev raje razveljavi. Če še samo en družinski član ne strinja, darovanje organov ni več možno.

Foto maj 2016: Kenji, gospa Kurokawa, Kazuyuki, Mrs.Yonezawa in prof Tanaka @ Tokankai urad

Organizacija pacientov ima kar nekaj projektov v načrtu. Iščejo možnosti za spletne ankete, za sodelovanje z raziskovalci in z drugimi organizacijami bolnikov, tako na nacionalni in mednarodni ravni. Organizacija Tokankai bo tudi preučila možnosti, kako bolje obveščati svoje člane o raziskavah v zvezi s PSC in na splošno o raziskavah in razvoju na področju medicine. Prav tako skušajo najti nove načine za financiranje svoje organizacije, glede na to, da se letna podpora vlade, zaradi splošnega krčenja proračunskih sredstev, dalje zmanjšuje. Odločeno je bilo, da bosta Tonkankai in PSC Bolniki Evropa okrepila svoje sodelovanje in si v prihodnosti pomagala.

Zanimive japonske raziskave: Bezafibrat

Bezafibrat so prvotno označili kot zdravilo za hiperlipidemijo in uporabljali za preprečevanje bolezni srca in ožilja (hiperlipidemija je nenormalno visoka koncentracija maščob v krvi).
Zdravilo deluje kot aktivator več receptorjev v celicah jeter in žolčevodov. Receptor je struktura celice, ki jo veže na specifično snov.

Japonski raziskovalci so ugotovili, bezafibrat lahko izboljša biokemične kazalce pri bolnikih s primarnim biliarnim holangitisom (PBC) in so bezafibrat uporabili kot drugi izbor za zdravljenje PBC. Bezafibrat so tudi že uporabili pri nekaterih bolnikih s PSC, zlasti tistih bolnikih, ki so odporni proti UDCA. Japonski raziskovalna skupina je v retrospektivni študiji majhne velikosti pokazala, da zdravljenje z bezafibratom zmanjša ravni ALP v serumu in je tudi varno pri bolnikih s PSC. Zato prof. Tanaka in njegovi kolegi nameravajo v prospektivni, randomizirani in kontrolirani študiji v več centrih, ali uporaba bezafibrata lahko zavre ali zamudi pojav z jetri povezanih simptomov in izboljša dolgoročni učinek pri bolnikih s PSC. Zdaj se pripravljajo fazo 2 študije bezafibrata za PSC in iščejo financiranje za ta klinični preizkus.

Japonski raziskovalna skupina nas bo o svojih ugotovitvah v prihajajočih mesecih obveščala. Prvi rezultati v tej fazi so predvsem odvisni od finančnih sredstev.

Slovar

Aktivator : za pretvorbo določene biološke spojine v biološko aktiven derivat

AIH:   avtoimunski hepatitis

AIP: avtoimunski pankreatitis

Biomarker ;  merljiv kazalnik biološkega stanja. npr. Rentgen je biomarker za zlomljeno kost, vzorec krvi je kazalnik za okužbo itd…

CCA:holangiokarcinom

CD;  Crohnova bolezen

Holangitis: vnetje žolčnih izvodil

IAC:  z IgG4 povezan holangitis

IBD: vnetna bolezen črevesa

IgG4;imunoglobulin G4

IPSCSG: mednarodna skupina za študij PSC)

JBA: japonsko združenje za žolč

PBC:  primarni žolčni holangitis

Razširjenost: delež neke populacije, za katerega je ugotovljeno določeno stanje ali bolezen

Receptor: strukturo v celici, ki se veže specifično snov

Retrospektivna študija: znana tudi kot zgodovinska študija kohort – raziskava, v kateri so sodelujoči posamezniki razvrščeni glede na to, ali imajo določen izid ali ne. Gleda »nazaj«

Drugi izbor za zdravljenje:  terapija, ki se uporabi, kadar začetno zdravljenje (t.i. zdravljenje prvega izbora) ne deluje ali se ga ustavi.

Tokankai             japonska organizacija bolnikov na jetrih

————————————————————————————————————————————————————-

Izvirna (angleška) različica gornjega članka je bila preverjena in potrjena
Prof. Tanaka, MD oddelek za medicino
Univerzitetna klinika Teikio v Tokiu (Japonska)
(Avgusta 2016)

Avtor:  Marleen K
Urednik: Dr. Valmae Y
Prevajalec:

TUKAJ bomo vstavili podatke o avtorskih pravicah ETC… prof. dr. Vito Smolej

Za dodatna vprašanja v zvezi s tem člankom pošljite e-pošto na info@PSCPatientsEurope.org