East meets West: meer te leren over PSC vanuit Japanse perspectief

Met een prevalentie van 0,95: 100.000 is PSC een zeldzaamheid in Japan. Er zijn echter nog steeds ongeveer 2,500 patiënten met PSC. Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen de patiënten in vergelijking met andere regio’s? En wat voor een PSC onderzoek wordt uitgevoerd in Japan? Tijd voor een ontmoeting met Prof Tanaka, MD Department of Medicine, Teikyo University School of Medicine in Tokyo (Japan), vertegenwoordigers van Tokankai (de Japanse lever patiëntenorganisatie) en twee lokale PSC patiënten.

Dit is tevens een uitstekende gelegenheid om meer te leren over de vragen vanuit de PSC gemeenschap, daar PSC patiënten wereldwijd de gelegenheid hadden om vooraf vragen te stellen via diverse Facebook groepen en via e-mail.

De volgende artikelen zijn het uitgangspunt voor het interview:

1.      Nationwide survey for primary sclerosing cholangitis and IgG4-related sclerosing cholangitis in Japan (pdf)

2.       Clinical profiles of patients with primary sclerosing cholangitis in the elderly (pdf)

Professor Tanaka

Op een zonnige zaterdag mei 2016 ontmoette ik Professor Tanaka op zijn kantoor aan de Teikyo Hospital in Tokyo, Japan. Naast International PSC Study Group (IPSCSG) lid Prof Tanaka, zijn er verschillende PSC onderzoekers in Japan, waaronder IPSCSG lid Dr. Nakazawa (gevestigd in Nagoya), terwijl het hoofd van de Japanse PSC studiegroep, Prof Tazuma, is gevestigd in Hiroshima. Andere belangrijke verwante organisaties zijn onder andere de Japanese Biliairy Association (JBA) (http://www.tando.gr.jp/english/index.html in aanbouw), en Intractable Hepatobiliary Disease Study Group of Japan, die wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid van Japan.

 

Met een bevolking van 110 miljoen, zijn er naar schatting 2.000 tot 3.000 Japanse PSC patiënten. Dit is een relatief laag aantal, dat kan worden veroorzaakt door:  1. ras diversiteit, 2. kunnen zij een subtype van PSC (nog te bepalen) te vormen, en 3. de IgG4 verkeerd gediagnosticeerd PSCers. Prof Tanaka heeft ongeveer. 400 PSCers in zijn register.

Vorig jaar voerde ze een landelijke enquête uit op papier. Deelnemende patiënten in het onderzoek bestonden uit IgG4 patiënten en PSC patiënten. IgG4-gerelateerde scleroserende cholangitis (IgG4-SC, ook wel als IgG4-geassocieerde cholangitis (IAC)) is een andere klinische entiteit van scleroserende cholangitis, met verhoogde niveaus IgG4, en de meesten hebben ook auto- pancreatitis (AIP). Eén van de problemen in Japan is dat IgG4-SC patiënten vaak verkeerd gediagnosticeerd worden met PSC. Dit verklaart deels de brede raming van de Japanse PSCers. Gelukkig zijn er geen andere ziekten waarmee de patiënten een verkeerde diagnose krijgen.

Tot op heden heeft er geen DNA-analyse plaatsgevonden, maar de Japanse onderzoekers zijn van plan om in 2017 DNA te gaan verzamelen. Met deze DNA van de Japanse PSC patiënten, hopen zij te onderzoeken of er een verschil in genetische achtergrond tussen het Oosten en het Westen is. Van Europese patiënten zijn verscheidene genen geïdentificeerd als verantwoordelijk voor het ontwikkelen PSC en zij hopen te bepalen of deze genen ook een cruciale rol in de Japanse PSC patiënten spelen.
In Japan is de man: vrouw verhouding bij PSC patiënten is min of meer gelijk, en de medische teams schrijven dezelfde eerstelijnsbehandeling voor als in Europa, namelijk UDCA ( “urso”). Indien het gewenste resultaat niet wordt bereikt met deze behandeling begint de patiënt met UDCA en bezafibraat (zie paragraaf hieronder voor details).

in het wetenschappelijke  artikel wordt vermoeidheid niet vermeld als een symptoom. Prof Tanaka legt uit dat vermoeidheid niet een groot probleem onder zijn patiënten lijkt te zijn. Mogelijk hebben we te maken met een ander genotype, of er kan ook een culturele verklaring zijn, waardoor patiënten dit fenomeen onderschatten en niet vermelden. Een andere mogelijkheid is dat de Japanse PSCers wel degelijk vermoeidheid als een symptoom hebben, maar ze niet denken dat het een gevolg is van PSC.

Interessant genoeg heeft slechts 50% van de Japanse PSC patiënten IBD en ze zijn allemaal zonder AIH, Deze getallen verschillen scherp van bijvoorbeeld Europa, waar ongeveer 70% van PSC patiënten IBD heeft. Van de Japanse patiënten met IBD, hebben slechts enkelen de ziekte van Crohn (CD). Of er een relatie met voedsel en / of andere lifestyle elementen hierbij een rol spelen, moet nog worden vastgesteld. Opmerkelijk genoeg zijn er twee pieken in de verdeling van PSC in Japan: oudere patiënten (zonder IBD) en de tweede groep van jonge patiënten, waarbij de IBD figuren zijn dezelfde als in Europa en de Verenigde Staten. Mogelijk hebben de oudere patiënten meer secundaire scleroserende cholangitis.

Een ander verrassend feit is de relatief snelle cholangiocarcinoma (CCA) diagnostiek na de diagnose PSC, namelijk één jaar. Dit komt door het feit dat de gezondheidszorg in Japan  jaarlijkse controles aanbiedt, als onderdeel van hun preventieprogramma. Hierdoor is er sprake van een relatief vroege detectie van ziekten, in dit geval CCA. Ook  de relatief late diagnose van PSC kan ook bijdragen aan dit feit. Volgens Prof Tanaka zijn biomarkers hard nodig voor PSC!


Patiëntenorganisatie Tokankai

De tweede helft van de middag was gewijd aan een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Japanse lever patiëntenorganisatie Tokankai op hun kantoor: Mevr Yonezawa (Directeur / bestuurslid) en mevrouw Furukawa (Afdeling zeldzame leverziekten). Er waren ook twee patiënten, Kenji en Kazuyuki,  bereid hun ideeën en ervaringen te delen.

Tokankai werd opgericht in 2001 en is gevestigd in Tokio, de hoofdstad van Japan, met ongeveer 2.000 leden. Ze krijgen dagelijks gemiddeld 15 telefoontjes tijdens hun 10:00-16:00 uur beschikbaarheid. De meeste vragen hebben betrekking op waar patiënten een hepatoloog in de omgeving kunnen vinden. De contributie is relatief laag (Yen 3000 p / j (= € 24)), en Tokankai krijgt 30% van hun budget uit farma en op dit moment ondersteunen de  autoriteiten in Tokyo de rest van hun budget. Maar helaas zal de laatste subsidie  naar verwachting snel vervallen.

Foto Mei 2016: Kenji, Mrs Kurukawa, Kazuyuli, Mrs.Yonezawa and Prof Tanaka @ Tokankai office

Samen met de patiënten hadden we een openhartig gesprek over verschillende onderwerpen en prof.dr. Tanaka vertaalde alles voor ons. Eén van de patiënten had interesse in het proces waarbij patiënten actief deelnemen klinisch onderzoek en het delen van de resultaten. Orgaandonatie was een ander interessant onderwerp om meer over te horen. Het is duidelijk dat ook de Japanse PSC patiënten een levertransplantaties moeten ondergaan. De culturele achtergrond en de weinig beschikbare donoren maken het moeilijk om organen te hebben. In het algemeen is de familie het enige referentiepunt wanneer een orgaandonatie nodig is. Dit betekent dat er onder familieleden wordt gezocht naar een potentiële kandidaat voor een levende donor levertransplantatie (Living Donor Liver Transplant = LDLT), waarna er testen plaatsvinden. Een transplantatie van een orgaan van een overledene vindt in Japan zelden plaats. Tot een paar jaar geleden, kregen Japanse PSC patiënten organen van een familielid (LDLT). Echter, de snelheid van de terugkerende PSC in een 5-jaar tijdsbestek was enorm (ong. 80%) en daarom zijn ze gestopt met deze procedure. Zelfs als een Japanner instemt met orgaandonatie na de dood, is het volgens de wet de familie die het laatste woord hierover heeft en ze hebben meestal de neiging om dit besluit te verwerpen. Als zelfs maar één gezinslid niet eens is met de orgaandonatie,  is niets meer mogelijk.

De patiënt organisatie heeft een flink aantal projecten in de pijpleiding. Ze zijn onder andere bezig met het opzetten van online enquêtes, het bekijken van de verdere samenwerking met de onderzoekers en het verkennen van mogelijkheden om samen te werken met andere patiëntenorganisaties, zowel op nationaal als internationaal niveau. Tokankai zal ook kijken naar mogelijkheden om hun leden beter te informeren over de lopende-PSC-gerelateerd onderzoek en klinisch onderzoek en ontwikkeling in het algemeen. Ze zijn koortsig op zoek naar nieuwe manieren om hun organisatie financieel te ondersteunen, indien de overheidssteun verder wegvalt als gevolg van bezuinigingen in het algemeen.
Er werd besloten dat Tonkankai en PSC Patiënten Europa hun samenwerking zal versterken en elkaar te helpen in de toekomst.


Interessante Japanse onderzoek: Bezafibraat

Bezafibraat werd oorspronkelijk aangeduid als een geneesmiddel voor hyperlipidemie en gebruikt voor het voorkomen van hart- en vaatziekten (hyperlipemie is een abnormaal hoge concentratie van vetten in het bloed).
Het geneesmiddel werkt als een activator van verscheidene receptoren in levercellen en galwegen cellen. Een receptor is een structuur van een cel dat zich bindt aan een bepaald bestanddeel.

Japanse onderzoekers ontdekten dat bezafibraat de biochemische markers verbetert bij patiënten met primaire biliaire cholangitis (PBC) en men gebruikt bezafibraat als tweedelijnsbehandeling voor PBC. Bezafibraat is al in sommige patiënten met PSC , met name bestand tegen UDCA. Een Japanse onderzoeksgroep toonde aan in een klein  retrospectieve studie dat een behandeling met bezafibraat het serum alkalische fosfatase verlaagt en dat het ook veilig is bij patiënten met PSC. Daarom hebben Prof Tanaka en zijn collega’s verder onderzoek gedaan om te bekijken of het gebruik van bezafibraat het ontstaan ​​van lever-gerelateerde symptomen kon remmen of vertragen en het verbeteren van het lange termijn effect van de patiënten met PSC door een multicenter, prospectieve, gerandomiseerde en gecontroleerde studie. Nu zijn ze de voorbereiding van de Fase 2 studie van bezafibraat voor de PSC en op zoek naar een financieringsbron voor deze klinische proef.
De Japanse onderzoeksgroep zal ons op de hoogte van hun bevindingen in de komende maanden. De eerste resultaten in dit stadium zijn voornamelijk afhankelijk van financiering.

 

Verklarende woordenlijst
Activator: In zekere biologische verbinding omzetten in een biologisch actief derivaat

AIH: Auto-immune hepatitis

AIP: Auto-immune pancreatitis

Biomarker: Een meetbare indicator van een biologische toestand. Bijv. een röntgenfoto  is een biomarker voor een gebroken been, bloedafname is een indicator als u een infectie etc ..

CCA: Cholangiocarcinoma

Cholangitis: Ontsteking van de galwegen

IAC: IgG4-geassocieerde cholangitis

IBD: Inflammatoire darmziekte

IgG4: Immunoglobuline G4

IPSCSG: International PSC Study Group

JBA: Japanse Biliaire Association

PBC: Primaire Biliaire Cholangitis

Prevalentie: Aandeel van een bepaalde populatie gevonden om een ​​bepaalde aandoening

Receptor: Een structuur van een cel die een specifieke stof bindt

Retrospectief onderzoek: Ook bekend als een historische cohort studie – een studie waarin de individuele deelnemers worden geclassificeerd als het hebben van een soort van uitkomst (gevallen) of niet. Het ziet er “achteruit”

Tweede lijns behandeling: De behandeling die wordt gegeven wanneer de initiële behandeling (ook bekend als de eerstelijnsbehandeling) werkt niet, of te stoppen.

Tokankai: Japanse lever patiëntenorganisatie

 

——————————————————————————————————————————————————————

De originele (Engelse) versie van het bovengenoemde artikel is gecontroleerd en goedgekeurd door
Prof. Tanaka, MD Department of Medicine,
Teikyo University School of Medicine in Tokyo (Japan)
(Augustus 2016)

Auteur: Marleen K
Redacteur: Dr. Valmae Y
Vertaler:

Voor verdere vragen over dit artikel, stuur dan een e-mail naar info@PSCPatientsEurope.org

Google Translate voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder

Over Google TranslateCommunityMobiel

Over GooglePrivacy en voorwaardenHelpFeedback verzenden