Системи за оценяване на чернодробната хистология за предвиждане на изхода от първичния склерозиращ холангит

Като се изследва микроскопичната структура на чернодробната тъкан (чернодробна хистология) става възможно да се оценят различните абнормалности, които често се откриват в първичния склерозиращ холангит (ПСХ). Това може да помогне да се определи сериозността и прогресията на ПСХ. Чернодробната хистология … Read More

Рискови фактори при първичен склерозиращ холангит

Първичният склерозиращ холангит (ПСХ) е силно свързан с възпалителните чревни заболявания (ВЧЗ). Докато връзката между ПСХ и ВЧЗ е добре установена, причината за тази връзка е неизвестна. ПСХ и ВЧЗ са сложни генетични заболявания причинени от комбинация от генетични рискови … Read More

Новаторски изследвания на първичен склерозиращ холангит (PSC) в Холандия

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД: Авторът не е преминал курс на обучение по медицина. Описаното изследване се провежда в Холандия и следователно числата, обявените резултати, заключенията и медицинските протоколи може да се различават в зависимост от всяка страна. Моля, обърнете се към … Read More

Фаза II NOR-URSO

 

Интервю с професор доктор Траунер и екипа за Nor-ur