Системи за оценяване на чернодробната хистология за предвиждане на изхода от първичния склерозиращ холангит

posted in: Bulgarian | 0

Като се изследва микроскопичната структура на чернодробната тъкан (чернодробна хистология) става възможно да се оценят различните абнормалности, които често се откриват в първичния склерозиращ холангит (ПСХ). Това може да помогне да се определи сериозността и прогресията на ПСХ. Чернодробната хистология … Read More

Рискови фактори при първичен склерозиращ холангит

posted in: Bulgarian | 0

Първичният склерозиращ холангит (ПСХ) е силно свързан с възпалителните чревни заболявания (ВЧЗ). Докато връзката между ПСХ и ВЧЗ е добре установена, причината за тази връзка е неизвестна. ПСХ и ВЧЗ са сложни генетични заболявания причинени от комбинация от генетични рискови … Read More

Новаторски изследвания на първичен склерозиращ холангит (PSC) в Холандия

posted in: Bulgarian | 0

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД: Авторът не е преминал курс на обучение по медицина. Описаното изследване се провежда в Холандия и следователно числата, обявените резултати, заключенията и медицинските протоколи може да се различават в зависимост от всяка страна. Моля, обърнете се към … Read More