Системи за бодување на хистологијата на црниот дроб за предвидување на исходот на примарниот склерозантен холангитис

  Со проучување на микроскопската структура на ткивото на црниот дроб (хистологија на црниот дроб), можно е да се проценат различните абнормалности што вообичаено ги има кај примарниот склерозантен холангитис (ПСХ). Ова може да помогне да се одреди тежината и … Read More