Системи за бодување на хистологијата на црниот дроб за предвидување на исходот на примарниот склерозантен холангитис

posted in: Macedonian | 0

  Со проучување на микроскопската структура на ткивото на црниот дроб (хистологија на црниот дроб), можно е да се проценат различните абнормалности што вообичаено ги има кај примарниот склерозантен холангитис (ПСХ). Ова може да помогне да се одреди тежината и … Read More

Ризик фактори кај примарен склерозантен холангитис

posted in: Macedonian | 0

Примарен склерозантен холангитис (ПСХ) е тесно поврзан со воспалителна цревна болест (ВЦБ). Иако поврзанÐ