Prelomový výskum PSC v Holandsku

posted in: Slovak | 0

UPOZORNENIE: Autorka nemá zdravotnícke vzdelanie. K popisovanému výskumu dochádza v Holandsku, a preto sa čísla, uvedené výsledky, závery a lekárske protokoly môžu v jednotlivých krajinách líšiť. S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa vášho zdravia sa obráťte na svojho lekára. Holandsko má … Read More

Nor-urso

posted in: Slovak | 0

Rozhovor s profesorom Dr. Traunerom a tímom Nor-urso z Lekárskej fakulty Viedenskej univerzity v Rakúsku Tento článok je určený pre laikov. Niektoré časti tohto článku však môžu byť veľmi odborné a ťažké na čítanie. Rozhodli sme sa ho publikovať v … Read More

Norwegian PSC Research Center (NoPSC)

posted in: Slovak | 0

Už 35 rokov dochádza k vynikajúcemu výskumu PSC v centre Norwegian PSC Research Center (NoPSC) v nemocnici Rikshospitalet v nórskom Osle. Preto nadišiel čas, aby prezidentka organizácie PSC Patients Europe Marleen Kaatee a členovia predstavenstva nórskej pacientskej organizácie Forening for … Read More

Skórovacie systémy pre histológiu pečene za účelom predpovedania záveru primárnej sklerotizujúcej cholangitídy

posted in: Slovak | 0

Štúdiom mikroskopickej štruktúry tkaniva pečene (histológia pečene) je možné vyhodnotiť rôzne abnormality, ktoré sa bežne vyskytujú pri primárnej sklerotizujúcej cholangitíde (PSC). To môže pomôcť pri určovaní závažnosti a progresu PSC. Pri histológie pečene sa skóre typicky stanovuje z hľadiska stupňa … Read More