Norwegian PSC Research Center (NoPSC)

Už 35 rokov dochádza k vynikajúcemu výskumu PSC v centre Norwegian PSC Research Center (NoPSC) v nemocnici Rikshospitalet v nórskom Osle. Preto nadišiel čas, aby prezidentka organizácie PSC Patients Europe Marleen Kaatee a členovia predstavenstva nórskej pacientskej organizácie Forening for … Read More

Rizikové faktory primárnej sklerotizujúcej cholangitídy

Primárna sklerotizujúca cholangitída (PSC) je vo veľkej miere spájaná so zápalovým črevným ochorením (IBD). Hoci je vzťah medzi PSC a IBD pevne stanovený, dôvod tohto vzťahu nie je známy. PSC aj IBD sa považujú za komplexné genetické ochorenia spôsobené kombináciou … Read More

Prelomový výskum PSC v Holandsku

UPOZORNENIE: Autorka nemá zdravotnícke vzdelanie. K popisovanému výskumu dochádza v Holandsku, a preto sa čísla, uvedené výsledky, závery a lekárske protokoly môžu v jednotlivých krajinách líšiť. S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa vášho zdravia sa obráťte na svojho lekára. Holandsko má … Read More

Nor-urso

Rozhovor s profesorom Dr. Traunerom a tímom Nor-urso z Lekárskej fakulty Viedenskej univerzity v Rakúsku Tento článok je určený pre laikov. Niektoré časti tohto článku však môžu byť veľmi odborné a ťažké na čítanie. Rozhodli sme sa ho publikovať v … Read More