NOR-URSO

 
Intervju med Prof. Dr Trauner och Team Nor-Urso
vid medicinska universitetet i Wien, Öste