PSK sonucunu öngörebilmek için karaciğer histolojisine yönelik skorlama sistemleri

Karaciğer dokusunun mikroskopik yapısı üzerinde çalışarak (karaciğer histolojisi), primer sklerozan kolanjitte (PSK) yaygın bir şekilde görülen çeşitli anomalilerin değerlendirilmesi mümkündür. Bu durum, PSK’nin şiddetinin ve ilerlemesinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Karaciğer histolojisi tipik olarak derece ve evre cinsinden skorlanır. Dereceleme, inflamasyon … Read More