Pētot aknu audu mikroskopisko struktūru (aknu histoloģija), var izvērtēt dažādas anomālijas, kas bieži atrastas primāra sklerozējoša holangīta (PSH) gadījumā. Tas var palīdzēt noteikt PSH smagumu un gaitu. Aknu histoloģiju parasti novērtē attiecībā uz pakāpi (“grade”) un stadiju (“stage”). Pakāpes novērtēšana attiecas uz pamatā esošās slimības procesa smagumu, ko novērtē, izmantojot iekaisuma pakāpi un nekrozi (aknu šūnu miršana). Stadijas novērtēš anaattiecas uz slimības gaitu, ko novērtē, izmantojot rētu veidošanās (fibrozes) un cirozes pakāpi aknās.

PSH zemā sastopamība, kā arī tā hroniskā slimības gaita, kavē tādu kvalitatīvu klīnisku iznākumu izvērtēšanu, kā aknu transplantāciju vai nāvi. Tādēļ klīniskos pētījumos par PSH pašlaik lieto aizstājošus vai “surogāta” iznākumus, piemēram, Meijo (Mayo) riska novērtējumu un citus bioķīmiskus un klīniskus marķierus. Diemžēl šie surogāta iznākumi vēl nav apstiprināti attiecībā uz PSH.

Nav pieejamas īpašas histoloģiskas novērtēšanas sistēmas PSH slimības pakāpes un stadijas novērtēšanai. Šis pētījums tika izveidots, lai noteiktu, vai citām aknu slimībām izstrādātas novērtēšanas sistēmas varētu izmantot, lai izvērtētu PSH pakāpes un/vai stadijas novērtēšanu. Jo īpaši, mērķis bija izvērtēt, vai šīm citām novērtēšanas sistēmām bija prognostiska nozīme PSH iznākuma prognozēšanai. Šādā gadījumā aknu histoloģijai varētu būt svarīga loma ārstēšanas efektivitātes izvērtēšanā terapeitiskajos klīniskos pētījumos, un to varētu izmantot kā surogāta iznākumu.

Izmantotās sistēmas bija šādas: Išaka (Ishak) sistēma (sākotnēji izveidota hroniska hepatīta novērtēšanai), Ludviga (Ludwig) sistēma (sākotnēji izveidota primāra biliāra holangīta (PBH) novērtēšanai), kā arī jaunāka sistēma, ko ierosinājis Nakanumā (Nakanuma) (arī PBH novērtēšanai). Nakanumā novērtēšanas sistēmas priekšrocība ir tas, ka tajā ņemts vērā histoloģiskas īpašības, kas piemīt arī PSH. Tika definēti šādi trīs gala uzstādījumi, lai novērtētu PSH iznākumu: 1) izdzīvošana bez transplantātu (ar PSH saistītu nāves, aknu transplantācijas un holangiokarcinomas veidošanās kombinācija); 2) vienīgi aknu transplantācija; 3) ar cirozi saistītu simptomu veidošanās.

Tika iesaistīti sešdesmit četri holandiešu PSH pacienti no projekta “Epi PSH PBH” Holandē kohortas (10 pacientiem diagnosticēts mazā vada PSH). Visiem pacientiem veica aknu biopsiju, lai noteiktu PSH diagnozi. Bija 40 vīrieši un 24 sievietes, 43 pacientiem arī diagnosticētas iekaisīgas zarnu slimības, visparastākā – čūlains kolīts. Vienpadsmit pacienti pētījuma laikā sasniedza gala uzstādījumu; trijiem diagnosticēta holangiokarcinoma (divi nomira) un astoņiem pacientiem veikta aknu transplantācija.

Šajā pētījumā pētnieki pierādīja, ka minētās trīs stadijas novērtēšanas sistēmas ir 1. gala uzstādījuma (izdzīvošanas bez transplantāta) un 2. gala uzstādījuma (aknu transplantācijas) prognozējoši indikatori. Šķiet, ka Nakanumā stadijas novērtēšanas sistēmai bija vislielākā prognostiskā vērtība. Tas varētu būt tādēļ, ka šajā sistēmā iekļautas pazīmes, kas īpaši piemīt PSH. Attiecībā uz visām trim stadijas novērtēšanas sistēmām dati norādīja uz to, ka fibrozes pakāpe ir svarīgs parametrs iespējamas slimības gaitas prognozēšanai.

Lai izvērtētu to, vai aknu bioķīmiskie rādītāji varētu atspoguļot aknu bojājumu pakāpi, to novērtēšanai izmantojot aknu biopsiju, pētnieki veica sākotnējas analīzes, lai noteiktu korelācijas starp aknu bioķīmiskajiem rādītājiem un histoloģisko pakāpi un stadiju. Nekādas ciešas korelācijas netika atrastas. Pēc pētnieku uzskatiem, tas norāda uz to, ka aknu bioķīmiskie rādītāji nepietiekami atspoguļo histoloģisko bojājumu pakāpi. Viņi citē nesenu Kvīna (Queen) u. c. pētījumu, kurā arī pierādīts, ka PSH pacientiem var būt smagi progresējoša aknu slimība, bet aknu bioķīmisko rādītāju vērtības ­– normas robežās.

Vairāki pētījumi, tostarp šis pētījums, liecina, ka histoloģiskās pakāpes/stadijas progresēšanu un pat uzlabošanos var izvērtēt, izmantojot aknu biopsiju. Šajā pētījumā pierādīts, ka aknu histoloģijas novērtēšanai ir prognostiska nozīme slimības iznākuma noteikšanai. Tādēļ aknu histoloģiju var uzskatīt kā derīgu marķieri PSH slimības gaitas izvērtēšanai.

Pieminot un apspriežot pētījumu ierobežojumus, pētnieki tomēr apgalvo, ka Nakanumā, Išaka un Ludviga stadijas novērtēšanas sistēmas pielietošana PSH ir iespējama un klīniski atbilstoša. Histoloģija var būt derīga kā surogāta gala uzstādījums PSH klīniskos pētījumos, tomēr jāveic papildu pētījumi pie lielākām daudzcentru kohortām, lai šos rezultātus apstiprinātu.

————————————————————————————————————————————————————

Šī raksta nespeciālistu versijas autors ir dr. Elisabeth M.G. de Vries (AMC Amsterdam, NL)

Redaktors: Valmae Y

Translator: Vaiva Puķīte

2016. gada februāris

Šī versija pamatojas uz pilnīgo rakstu –

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicability and prognostic value of histologic scoring systems

 

in primary sclerosing cholangitis

J Hepatol. 2015 Nov;63(5):1212-9. doi: 10.1016/j.jhep.2015.06.008. Epub 2015 Jun 18.

Elisabeth M.G. de Vries1, Joanne Verheij2, Stefan G. Hubscher3, Mariska M.G. Leeflang4, Kirsten Boonstra1, Ulrich Beuers1, Cyriel Y. Ponsioen1,

1 Department of Gastroenterology and Hepatology, Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands; 2 Department of Pathology,

Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands; 3 School of Cancer Sciences, University of Birmingham and Department of Cellular

Pathology, Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, United Kingdom; 4 Department of Clinical Epidemiology, Biostatistics and Bioinformatics,

Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands

 

 

Glosārijs

 

Aknu bioķīmiskie rādītāji:  noteiktas asins analīzes, ar kurām nosaka žults plūsmas apstāšanos un aknu šūnu bojājumus

Apstiprināšana: process, ar ko datu kopšanas sistēmas vai līdzekļa (piemēram, stadijas novērtēšanas sistēmas, anketas utt.) precizitāti un pamatotību izvērtē attiecībā uz uzticamību

Efektivitāte: spēja radīt paredzētu vai vēlētu iznākumu

 

Fibroze: saistaudu sabiezināšana un rētu izveidošanās tajos (stadijas novērtēšana)

Histoloģija:  bioloģisko šūnu un audu sīka izpēte, izmantojot mikroskopus, lai pārbaudītu audu paraugus, kas rūpīgi sagatavoti ar īpašu procesu – “histoloģisko metožu” palīdzību

Histopatoloģija: audu izpēte, izmantojot mikroskopu, lai pētītu slimības izpausmes

Korelācija: statistisks rādītājs, kas norāda, kādā mērā divi vai vairāki mainīgie lielumi kopīgi mainās

Nekroze: šūna miršana

Nekrozes un iekaisuma aktivitāte: atspoguļo nekrozes un iekaisuma pakāpi

Pakāpes novērtēšana: pamatā esošās slimības procesa smaguma histoloģiska novērtēšana, ko novērtē, izmantojot nekrozes un iekaisuma aktivitātes pakāpi (novērtējot ar kategoriju skalu)

Prognostisks: saistīts ar vai palīdz veikt iespējamas slimības gaitas prognozēšanu

Stadijas novērtēšana: slimības gaitas histoloģiskā novērtēšana, izmantojot rētu izveides (fibrozes) un cirozes pakāpi aknās

Uz šo rakstu neattiecas autortiesību aizsardzība, ja:

1. norāda, ka tas ir “PSC Patients Europe raksts (PSCPatientsEurope.org)”, un

2. nosūta saiti vai izdruku PSC Patients Europe uz e-pastu adresi

            info@PSCPatientsEurope.org

Mēs sakoposim visus datus par raksta izplati un nodosim šīs atsauksmes autoram, kā arī citiem pētniekiem un citām ieinteresētām pusēm. Tas palīdzēs mūsu centieniem nodrošināt to, lai sabiedrībai ir plaši pieejami nespeciālistu versijas.

Ja jums ir jautājumi vai piezīmes par šo rakstu, lūdzu, nosūtiet tos uz info@pscpatientseurope.org. Vai jums patika lasīt šo rakstu? Mēs būsim pateicīgi, ja jūs piespiestu “like” uz PSC Patients Europe Facebook lapu, kā arī uz ziņu ar rakstu. Arī, lūdzu, apsveriet ziedot organizācijai PSC Patients Europe. Mēs informēsim autoru par jūsu atsauksmēm un “like” vērtējumiem.