Pirminis sklerozuojantis cholangitas (PSC) stipriai susijęs su uždegimine žarnų liga (UŽL). PSC ryšys su UŽL patvirtintas, tačiau šio ryšio priežasčių nežinoma. Manoma, kad PSC ir UŽL yra sudėtingos genetinės ligos, kurias sukelia genetinių ir aplinkos rizikos veiksnių derinys. Ištyrus genetikos vaidmenį PSC nustatyta, kad tam tikri su genetine rizika susiję lokusai, nustatyti sergant UŽL, susiję ir su PSC. Žinių apie genetikos vaidmenį PSC vis daugėja, tačiau apie galimus aplinkos ligą sukeliančius veiksnius dar žinoma nedaug.

UŽL tyrimai rodo, kad rūkymas ir atlikta apendektomija (chirurginis apendikso šalinimas) turi saugomąjį poveikį prieš opinio kolito (OK) išsivystymą. Taip pat pastebėta, kad pirmojo laipsnio PSC sergančių pacientų giminaičiams rizika susirgti PSC ir OK taip pat padidėjusi. Iki šiol nėra atlikta didelių studijų, kuriose būtų vertinama rūkymo bei apendektomijos įtaka PSC išsivystymo rizikai.

Šios studijos tyrėjai, tirdami didelę grupę PSC sergančių pacientų, siekė įvertinti, kokie aplinkos rizikos veiksniai gali turėti įtakos PSC išsivystymui. Tirti šie galimi rizikos veiksniai: rūkymas / nerūkymas, apendektomijos anamnezė, šeiminė UŽL ir autoimuninių kepenų ligų anamnezė bei geografinis paplitimas. Siekiant ištirti šiuos rizikos veiksnius, į studiją įtrauktų PSC sergančių pacientų duomenys palyginti su sergančiųjų UŽL kontrolinės grupės ir sveikų asmenų (SA) kontrolinės grupės duomenimis. Naudodami šių kontrolinių grupių duomenis tyrėjai galėjo palyginti rizikos veiksnio poveikio dažnį kiekvienoje grupėje ir taip įvertinti rizikos veiksnio ir ligos sąsają.

Dalyviai paimti iš projekto „Epi PSC PBC“. Tai buvo didelė kohortų atsižvelgiant į populiaciją studija su pacientais, sergančiais PSC ir pirminiu bilijiniu cholangitu (PBC), nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. atlikta Nyderlanduose. Dalyviai pakviesti dalyvauti studijoje, pateikti informuoto asmens sutikimą ir užpildyti 10 punktų klausimyną apie rūkymo būklę, turėtą apendektomiją ir pirmosios eilės giminaičius, sergančius UŽL ir (arba) autoimunine kepenų liga.

Sutiko dalyvauti ir klausimyną užpildė iš viso 343 asmenys, sergantys PSC. 164 iš jų papildomai sirgo OK, o 50 – Krono liga (KL). Taip pat sutiko dalyvauti ir klausimyną užpildė iš viso 370 pacientų, sergančių UŽL, ir 232 SA kontrolinės grupės pacientai. Pagal demografinius duomenis, šios studijos PSC sergančių pacientų grupė buvo Nyderlandų PSC populiacijos atstovai. Jų amžiaus mediana buvo 48 metai, 65 % pacientų buvo vyrai; UŽL kontrolinėje grupėje 40 % tiriamųjų buvo vyrai, o amžiaus mediana – 43 metai. SA grupėje amžiaus mediana buvo 55 metai, 46 % buvo vyrai.

PSC sergantys pacientai, atsižvelgiant į gretutinės UŽL buvimą, suskirstyti į sergančiuosius OK (PSC-OK), sergančiuosius KL (PSC-KL) ir pacientus, tuo metu UŽL nesergančius (PSC be UŽL). Nė vienam UŽL kontrolinės grupės pacientų nebuvo diagnozuota kepenų liga ir visi profilaktiniai kepenų tyrimai buvo geri.

Siekiant atskirti PSC išsivystymo rizikos veiksnius nuo UŽL rizikos veiksnių, pacientai, sergantys PSC, ir UŽL kontrolinės grupės pacientai susieti pagal UŽL tipą – OK arba KL: PSC-OK sergančių pacientų rezultatai lyginti su OK kontrolės grupės pacientų rezultatais, o PSC-KL sergančių pacientų rezultatai – su KL kontrolės grupės pacientų rezultatais. PSC be UŽL grupės duomenys nagrinėti atskirai ir palyginti su SA grupės duomenimis.

Galimi PSC rizikos veiksniai, tokie kaip lytis, amžius, rūkymas arba ne, apendektomija, šeiminė UŽL ir autoimuninių kepenų ligų anamnezė, buvo išnagrinėti lyginant santykinį dažnį (kaip dažnai rizikos veiksnys pasitaikė PSC-UŽL grupėje, palyginti su UŽL kontroline grupe, ir PSC be UŽL grupėje, palyginti su SA kontroline grupe).

Tyrėjai padarė šias išvadas:

Rūkymas

PSC grupėje buvo mažiau rūkančiųjų nei SA grupėje. Panašus santykis buvo ir PSC pacientų, nesergančių UŽL, pogrupyje, palyginti su SA grupe.

Lyginant PSC-OK grupės pacientus su OK kontrolinės grupės pacientais, OK kontrolinėje grupėje rūkančiųjų buvo daugiau nei PSC-OK grupėje. Panašūs rezultatai pastebėti ir PSC-KL bei KL grupėse. Nustatyta, kad rūkymas OK ir KL sergantiems pacientams susijęs su reikšmingai mažesne rizika susirgti PSC.

Ši studija – didžiausias atvejo-kontrolės tyrimas, rodantis, kad rūkymas nepriklausomai susijęs su mažesne PSC rizika. Ši išvada atitinka ankstesnių studijų radinius. Tyrėjai pastebi, kad jų studija patvirtino neseniai atliktos Eaton ir kt. rezultatus, taip pat rodančius, kad rūkymas saugo nuo PSC progresavimo pacientus, sergančius PSC ir UŽL, bet ne pacientus, sergančius PSC, bet nesergančius UŽL. Toks rezultatas gali reikšti, kad rūkymo ir PSC sąsaja atsiranda esant tam tikram genotipui ir atitinkamam PSC-UŽL fenotipui.

Kaip rūkymo sukeliami pakitimai veikia PSC arba UŽL vystymąsi (patogenezę), dar nežinoma. Tabakas turi daugiau kaip 4 000 cheminių medžiagų, iš kurių daugiausiai tirtas nikotinas. Nikotinas sužadina savituosius receptorius centrinėje nervų sistemoje ir kitose kūno vietose, todėl gali paleisti tam tikrą priešuždegiminio poveikio mechanizmą – cholinerginį priešuždegiminį procesą.

Rūkymo poveikis PSC progresavimui netirtas, tačiau rūkantiems ir PBC sergantiems pacientams tyrimo pradžioje nustatyta labiau pažengusi liga. Tai gali reikšti, kad nors rūkymas susijęs su mažesne PSC išsivystymo rizika, jis gali skatinti ligos progresavimą, kai kepenis jau paveikusi fibrozė.

Apendektomija

Apendektomijos atvejų dažnis PSC sergantiems pacientams ir SA buvo vienodas, o PSC-OK grupėje apendiksas buvo pašalintas daugiau žmonių nei OK grupėje. Keli tyrimai parodė, kad apendektomija turi saugomąjį poveikį OK vystymosi atžvilgiu; šią išvadą patvirtino ir ši studija. Visgi apendektomijos sąsajos su PSC vystymusi nenustatyta – tai atitinka didelės keturių tyrimų duomenų metaanalizės rezultatus, kurie tokios sąsajos taip pat neparodė. PSC-OK grupėje apendektomijos atvejų pasitaikė dažniau nei OK grupėje; tai rodo, kad apendektomija gali būti PSC išsivystymo OK sergantiems pacientams rizikos veiksnys.

Apendektomijos įtakos OK išsivystymo rizikai priežastį mokslininkai tyrė daug metų. Didelis Anderson ir kt. tyrimas parodė, kad apsauginį poveikį greičiau sukelia užtrukęs apendikso (kirmėlinės ataugos) uždegimas, dėl kurio apendiksas paprastai ir šalinamas, o ne apendikso nebuvimas po apendektomijos.

Šeiminė anamnezė

Dešimt procentų PSC-OK grupės pacientų ir 17 % OK grupės pacientų turėjo pirmojo laipsnio giminaitį, sergantį UŽL, o PSC-KL ir KD kontrolinės grupių skirtumų nenustatyta. Šeiminė UŽL anamnezė nė vienoje PSC-UŽL pogrupių nebuvo įvertinta kaip nepriklausomas PSC rizikos veiksnys.

Autoimuninių kepenų ligų PSC-KL sergančių pacientų šeimose pasitaikė dažniau nei KL kontrolinėje grupėje, tačiau skaičiai labai maži. PSC-OK sergančių pacientų giminaičiai autoimuninėmis kepenų ligomis sirgo panašiai kaip ir OK grupės šeimose.

Geografinis pasiskirstymas

PSC sergantys pacientai buvo tolygiai pasiskirstę geografinėje populiacijos srityje. Tai gali reikšti, kad geografinė gyvenamoji aplinka poveikio PSC išsivystymui neturi.

Išvada

Tyrėjai nusprendė, kad didelės populiacijos PSC kohortoje rūkymas buvo susijęs su mažesne PSC išsivystymo rizika, nepriklausomai nuo saugomojo rūkymo poveikio sergant OK, o apendektomija nėra nepriklausomas PSC rizikos veiksnys.

Žodynas

Atvejo-kontrolės tyrimas – tai tyrimas, kuriame pacientų, sergančių tiriamąja liga arba patyrusių tiriamąją pasekmę, duomenys lyginami su pacientų, nesergančių tiriamąja liga arba nepatyrusių tiriamosios pasekmės, duomenimis. Retrospektyviu (nagrinėjant buvusią situaciją) būdu lyginamas rizikos veiksnio poveikio dažnis kiekvienoje grupėje, siekiant nustatyti rizikos veiksnio ir ligos sąsają

(https://himmelfarb.gwu.edu/tutorials/studydesign101/casecontrols.html)

Kohorta – tai tam tikram laikui sudaryta žmonių, patyrusių tam tikrą įvykį (sutrikimą) arba sergančių tam tikra liga, grupė

Genotipas – tam tikro lokuso ar kelių lokusų genų derinys

Lokusas – – tai genetikos terminas, reiškiantis tam tikrų genų sritį chromosomoje. Tokia sritis liga sergančių asmenų genome pasitaiko dažniau nei kontrolinėje grupėje

Mediana – tai vidurinė pasiskirstymo eilutės vertė, dalijanti eilutę į dvi vienodas dalis (virš tos vertės ir po ja yra vienodas skaičius verčių)

Patogenezė – biologinis mechanizmas (arba mechanizmai), dėl kurių ilgainiui išsivysto liga

Fenotipas – organizmo genetinių požymių ir aplinkos įtakos veiksnių visuma

Atsižvelgiant į populiaciją – sąvoka, paprastai vartojama aprašant mokslinį tyrimą, kuriame dalyvavo tam tikrą požymį turinti gyventojų grupė, pvz., PSC sergantys asmenys

Anamnezė – sirgimas tam tikra liga anksčiau

Šeiminė anamnezė – giminaičių sirgimas tam tikra liga

————————————————————————————————————————————————————————————————

Šios neprofesionalams skirtos versijos autorė – gydytoja Valmae Ypinazar (mokslų daktarė), vyr. mokslinė bendradarbė (Griffith Universitetas, Southport, Queensland, Australija).

Vertėja – Loreta Alechnavičiūtė Hoffmann

2016 m. birželio mėn.

Šio straipsnio originalą (anglišką versiją) patikrino ir patvirtino
E.M.G de Vries ir Dr. K. Boonstral.

Ši santrauka parengta pagal visą straipsnį:

Pirminio sklerozuojančio cholangito rizikos veiksniai

Kirsten Boonstra1*, Elisabeth M. G. de Vries1*, Nan van Geloven2, Karel J. van Erpecum3, Marcel Spanier4, Alexander C. Poen5, Carin M. van Nieuwkerk6, Ben J. Witteman7, Hans A. Tuynman8, Anton H. Naber9, Paul J. Kingma9, Ulrich Beuers1 ir Cyriel Y. Ponsioen1, įgalioti studijų grupės „Epi PSC PBC Study Group“

1 – Amsterdamo Akademinės medicinos centro gastroenterologijos ir hepatologijos skyrius (Nyderlandai);
2 – Amsterdamo Akademinės medicinos centro klinikinių tyrimų skyrius (Nyderlandai);
3 – Utrecht universiteto medicinos centro gastroenterologijos ir hepatologijos skyrius, Utrecht (Nyderlandai);
4 – Rijnstate ligoninės gastroenterologijos ir hepatologijos skyrius, Arnhemas (Nyderlandai);
5 – Isala klinikų gastroenterologijos ir hepatologijos skyrius, Zwolle (Nyderlandai);
6 – Vrije universiteto medicinos centro gastroenterologijos ir hepatologijos skyrius, Amsterdamas (Nyderlandai);
7 – Gelderse Vallei ligoninės gastroenterologijos ir hepatologijos skyrius, Ede (Nyderlandai);
8 – Alkmaar medicinos centro gastroenterologijos ir hepatologijos skyrius, Alkmaar (Nyderlandai);
9 – Tergooiziekenhuizen gastroenterologijos ir hepatologijos skyrius, Hilversum / Blaricum (Nyderlandai)

*Šių autorių įnašas rašant straipsnį vienodas.

Šiam straipsniui netaikoma autoriaus teisių apsauga, jeigu,

1    nurodoma, kad tai Europos PSC pacientų organizacijos (PSCPatientsEurope.org) straipsnis);

2    atsiunčiama nuoroda (popierinė kopija) į Europos PSC pacientų organizacijos būstinę.

Mes rinksime visus duomenis apie straipsnio platinimą ir perduosime informaciją apie atsiliepimus autorei bei kitiems tyrėjams ir suinteresuotiesiems asmenims. Tai padės mūsų siekiui kuo plačiau paskleisti neprofesionalams skirtą informaciją apie mokslinius tyrimus.

Jeigu turite klausimų arba pastabų dėl šio straipsnio, kreipkitės e. paštu info@pscpatientseurope.org. Ar patiko šis straipsnį? Džiaugsimės, jeigu paspausite „Patinka“ Europos PSC pacientų „Facebook“ puslapyje ir (arba) pasidalinsite šiuo straipsniu. Taip pat būsime dėkingi už paramą Europos PSC pacientų organizacijai. Informuosime autorę apie Jūsų atsiliepimus ir kiek kartų paspausta „Patinka“.